praca bydgoszcz

Praca Podstawowe obowiązki pracownika umieszczone są w artykule 100 Kodeksu Pracy. Mówi on, że każdy pracownik musi wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi. Praca ta ma być wykonana sumiennie i starannie. Nikt nie może byle jak zrobić swojej pracy, gdyż wtedy może dostać naganę lub karę. Do pracy chodzimy po to, aby pracować dobrze, natomiast jeśli chcemy sobie poleniuchować to możemy w domu. Obowiązki pracownika nakazują nam wykonywać i słuchać poleceń pracodawcy. To on jest szefem w firmie i musimy robić to co nam karze. Oczywiście jeśli polecenia te nie są sprzecznie z przepisami prawa i umową o pracę. W umowie mamy napisane jakie będą nasze obowiązki i po prostu musimy ich przestrzegać. Jednak jeśli pracodawca poprosi nas czasami o przysługę, która nie jest w umowie zapisana to powinnyśmy ją wykonać. Pracownik jest wizytówką całej firmy, więc powinien być uprzejmy i elegancko wyglądać jeśli ma kontakt z klientami. Nikt nie wróci do sklepu w którym został źle obsłużony i może pójść do konkurencji.

Obowiązki pracownika

Jeśli chodzi o pracownika to zobowiązany jest on do przestrzegania czasu pracy. Każdy musi pracować codziennie tyle godzin ile ma w umowie, zazwyczaj jest to osiem godzin dziennie a czterdzieści tygodniowo. Jednak nie można pracować w jednym dniu dziesięć godzin a w drugim tylko sześć. Praca musi codziennie być wykonywana przez ten sam okres czasowy. Kolejnym obowiązkiem jest regulamin pracy. Każdy musi się z nim zapoznać a następnie przestrzegać. Jeśli pracodawca zabroni wychodzenia np. do sklepu kupić drugie śniadanie, to musimy tego przestrzegać i kupić śniadanie przed przyjściem do sklepu. Podobnie jest jeśli jest zakaz palenia w biurze, więc my jako pracownicy musimy się do tego dostosować. Podobnie jest z przestrzeganiem porządku w zakładzie pracy np. Umycie po sobie kubka od herbaty, oraz zostawienie porządku na naszym biurku. Ważne jest także przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Musimy pracować tak, aby nie zrobić sobie i innym krzywdy. 3. Obowiązki pracownika

Najważniejsze zadanie pracownika

Najważniejsze zadanie pracownika jest to, aby dbać o dobro zakładu pracy. Musimy zachować w tajemnicy informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jeśli już pracujemy to musimy umieć oddzielić świat pracy i świat poza pracą czyli dom. Nie możemy mówić w domu o swojej pracy i tajemnicach z nią związanych. Gdyż tajemnica ta może wpaść w ręce osoby trzeciej i może być źle wykorzystana. Konkurencja tylko czeka, aby innym się nie powiodło. Obowiązkiem pracownika jest także, zakaz pracowania u konkurencji. Jeśli mamy podpisaną umowę z zakładem pracy to nie możemy w tym samym czasie pracować u konkurencji. Zakaz ten dotyczy także otwarcia swojej działalności o tej samej tematyce. Zakaz może dotyczyć także jakiegoś czasu po rozwiązaniu umowy o pracę. Jeśli podpisujemy umowę musimy dokładnie przeczytać, jak długo nie będziemy mogli pracować na własną rękę po odejściu z pracy. Obowiązkiem pracownika jest także zgłaszać pracodawcy jeśli istnieje w pracy mobbing między pracownikami.

Tagi: zawód, sklep, umowa | Mapa strony

Najpopularniejsze

  • W ostatnim czasie coraz większa popularnością cieszą się agencje pośrednictwa pracy. Są to firmy, k...
  • Spowodowane jest to tym, iż emocje: - wywołują zmiany fizjologiczne, aktywujące organizm, stawiając...
  • Różne rodzaje przedstawiania zalet produktów przynoszą również korzyści odbiorcom reklam prezentowa...

Praca po znajomości

Praca po znajomości? Owszem - to wciąż najbardziej popularna metoda zatrudniania w Polsce. O ile w przypadku zwykłych prac fizycznych jest to jedynie forma pomocy i nie budzi w nas zażenowania. ale kiedy widzimy, że w ten sposób zatrudniani są urzędn...