człowiek

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Wielkość i struktura zasobów oddziałuje na poszczególne działania i instrumenty marketingu, czego następstwem jest siła oddziaływania na zjawiska rynkowe. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje dużymi zasobami o pożądanej strukturze, to pozytywnie wpływa to kształtowaniu odpowiedniego zbioru działań i instrumentów marketingowych. Jednak zasoby mogą występować w ilości ograniczonej. Może odnosić się to do wszystkich zasobów lub tylko niektórych z nich. W zależności od dostępności poszczególnych zasobów mogą tworzyć łagodniejsze lub ostrzejsze ograniczenia w procesach kształtowania zintegrowanego zbioru działań i instrumentów.Strukturalny charakter marketingu powoduje, że kluczowe znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, ale również ich struktura. Poszczególne działania i instrumenty marketingowe mogą być tworzone w warunkach istnienia różnorakiego rodzaju zasobów. Niedobór pewnych zasobów oraz nadwyżka innych mogą prowadzić do tego, że nie można osiągnąć pożądanego poziomu zintegrowania działań instrumentów. Wówczas marketing może być mało oszczędny, jak również skuteczny w ramach procesu kształtowania zjawisk rynkowych. Najważniejszym elementem zachowań człowieka jest fakt podejmowania przez niego decyzji. Człowiek nieustannie
Hiena roku - Środowisko dziennikarskie
Nagroda wątpliwej przyjemności przyznawana corocznie wścibskim dziennikarzom. Tytuł wymyśliło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które postanowiło od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku przyznawać ją każdemu dziennikarzowi, który wykazał się brakiem rzetelności i wyjątkowym lekceważeniem etyki dziennikarskiej, która dla każdego szanującego się dziennikarza jest jak dekalog. Stowarzyszenie chce w ten sposób piętnować wielu złych autorów publikacji, którzy piszą do pracy, wypowiadają się w radiu i telewizji, a przez których środowisko dziennikarskie traci w oczach odbiorców w całym kraju i na świecie. Oczywiście kategorie przyznawane dziennikarzom nie są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o dziennikarzy zajmujących się prasą brukową, piszącą o plotkach i świecie gwiazd show-biznesu, ponieważ tam z zasady prawie każda informacja nie może być potwierdzona - bez potwierdzenia plotka jest o wiele bardziej sprzedajna niż fakt, a fakty nie zawsze interesują ludzi. Pierwszym "wyróżnionym" dziennikarzem w tej kategorii był Marcin Wrona, autor programu emitownego w TVN, pod tytułem "Pod napięciem". Joseph Pulitzer urodził się
Kolekcjonerzy doświadczeń - Praca zawody oraz prawa pracownika
Dzisiejsza gospodarka wymusza na pracowniku umiejętność bardzo szybkiego doszkalania się w zasadzie w dowolnym kierunku. Są jednak i tacy ludzie, których zawodem jest ciągłe przekwalifikowywanie się. Pracodawcy mówią o nich "kolekcjonerzy doświadczeń". Zazwyczaj ludzie młodzi i ambitni, mający w życiu cel i wiedzący jak go osiągnąć. Szukają pracy, znajdują ją, wykonują zadanie i zaczynają poszukiwania od początku. Zdobywają najlepsze miejsca pracy przestawiając bardzo bogate, profesjonalne CV. Szukają nie tyle zarobku co kolejnych przeszkód, bo najlepiej w życiu wychodzi im właśnie ich pokonywanie. Kolekcjoner rzadko pracuje dłużej w jednym miejscu. Chyba, ze po wykonaniu jednego zadania dostanie inne, jeszcze trudniejsze, zmuszające do większego wysiłku i cięższej pracy. Dzięki takim ludziom możliwy jest błyskawiczny rozwój firm, opracowywanie nowych strategii i wdrażanie już istniejących planów w życie. Wypłąta jest o tyle ważna, że umożliwia dalsze doskonalenie swoich umiejętności. Ilu takich kolekcjonerów poszukuje pracy? Nie wiadomo, wiadomo, że w starciu z ich- przeciętne CV nie ma

Mapa

Najpopularniejsze

  • Dawno temu zdunowie nie byli wyodrębnionym zawodem. Budowa pieców kaflowych i chlebowych zajmowali ...
  • Reklama, pomimo pełnienia nieodłącznej roli w kreowaniu współczesnego świata, niesie ze sobą wiele ...
  • Wielu ludzi irytuje fakt, iż ich skrzynki pocztowe niemal każdego dnia zarzucane są przez niepotrze...

Udany folder

Jeśli chcemy odnosić sukcesy jako przedsiębiorcy, to musimy pomyśleć o reklamie i estetycznej formie prezentacji naszej oferty. Sposobów na dobra reklamę jest wiele, wszystko jednak zależy od naszych możliwości finansowych. Ze wszystkich form promocj...