dokumenty

Aplikowanie o pracę. - Poszukiwanie pracy
Złożenie własnej aplikacji jest często przełomowym momentem w trakcie poszukiwania pracy. Często to właśnie w momencie kiedy sekretarka odbiera dokumenty można dojść do wniosku, że właśnie w tej firmie chce lub też nie chce się pracować. Taka decyzja- nawet podświadoma- może bardzo utrudnić dalsze starania o przyznanie stanowiska. Moment złożenia dokumentów jest bardzo ważny, ponieważ właśnie to wtedy już często ma się szansę na zrobienie pierwszego wrażenia. I pomimo tego, że nie powinno ono odgrywać większej roli w procesie rekrutacyjnym to często pracodawca traktuje je jako pewien sygnał, wskazówkę. Należy też pamiętać, że każde stanowisko wymaga złożenia innych dokumentów, są takie, na które nie dostarcza się po prostu CV i listu motywacyjnego ale całe portfolio, które jest główną siłą aplikującego. Starannie przygotowany zbiór dokumentów, osiągnięć i sukcesów stanowi podstawę procesu rekrutacyjnego na znaczną ilość intratnych i bardziej popularnych posad. Każdy zestaw dokumentów musi być przez aplikującego sprawdzony, czy jest poprawnie sformułowany, podpisany
Dyrektorowanie - Stanowiska zawodowe
Na wysokim szczeblu "Dyrektorowanie" to marzenie wielu osób. Zarządzanie jednak pracą wielu osób to trudne zadanie. Koordynowanie zespołem ludzi, którzy często mają wiele różnych zdań, pretensji, sugestii nie jest łatwa. Pracownik urzędniczy na wysokim stanowisku: dyrektor, prezes powinien być reprezentacyjny, elegancki, kulturalny, potrafiący dogadać się z ludźmi. Musi mieć dobre relacje ze swoimi pracownikami, bo to pozytywnie wpływa na atmosferę i pracę jego podwładnych. Praca taka wymaga doświadczenia, wysokich kwalifikacji, kultury osobistej, wykształcenia. Pracodawca powinien umieć zmotywować pracownika do pracy, umiejętnie wykorzystać jego zdolności i umiejętności, dać mu szansę wykazać się, organizować szkolenia, a czasem i czas wolny w postaci integracyjnych imprez, dofinansowywać do urlopów, pamiętać o urodzinach, doceniać go, a to zaprocentuje dobrymi wynikami w pracy. Praca na wysokich stanowiskach urzędniczych jest dobrze opłacana. Kolejne stopnie awansowania wiąże się z podwyżkami, dodatkowymi zleceniami, odpowiednio opłacalnymi. Z petentami za pan brat Urzędników administracyjnych w Polsce jest wielu. W urzędach gminy, powiatu, województw,
Portfolio? Co to takiego? - Poszukiwanie pracy
W wielu przypadkach pracodawca nie chce już wyłącznie życiorysu i listu motywacyjnego, a prosi o dostarczenie portfolio. Terminem tym określa się zbiór odpowiednio przygotowanych dokumentów, mających dokumentować wykształcenie, umiejętności i osiągnięcia aplikującego w taki sposób, żeby pracodawca poza życiorysem miał do dyspozycji również jakąś szybką możliwość sprawdzenia zawartych w nim informacji. Dotyczy to zwłaszcza osób ubiegających się o wyższe stanowiska lub takie, na które wymagane jest już jakieś doświadczenie. Odrębny typ portfolio obowiązuje artystów: dziennikarzy, rysowników, tłumaczy czy autorów stron internetowych. Często słyszy się mylącą informację, że por folio to segregator z dokumentami. Owszem, jeśli dokumentów jest sporo to wygodniej i bardziej estetycznie jest umieścić je w opisanym segregatorze, ale jeśli mają się tam znaleźć dwie przykładowe broszurki, CV i list motywacyjny to włożenie tego w koszulki mogłoby wywołać najwyżej śmiech, dlatego dopuszczalnym, a nawet więcej, podstawowym elementem portfolio jest nie segregator, ale biała wiązana teczka (której nota bene nie należy wiązać

Mapa

Najpopularniejsze

  • Z reguły sprzątaczki uważamy za gorszą kategorię człowieka. Zwłaszcza ci, którym w życiu się trochę...
  • Marketing jest zbiorem wewnętrznie zintegrowanym, który ukazuje wzajemne dostosowanie do siebie ora...
  • nakomity motocykl. Motocykl Praga ED 250 nie jest już produkowany, chociaż trzeba otwarcie przyznać...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Przedsiębiorstwo swoje cele może formułować w sposób otwarty lub zamknięty. Proces formułowania celu w sposobem otwartym polega tylko na określaniu kierunku jego zmian. Kierunkiem tym może być np. poziomu zysku lub maksymalizowanie wielkości sprzedaż...