etyka

Biznes a etyka - Praca zawody oraz prawa pracownika
Etyka w biznesie, choć pomijana, jest bardzo ważnym jego elementem. Zastosowanie zasad moralno- etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej pozwala prawidłowo budować więzi między kontrahentami oraz w relacjach na drodze firma- klient. Nie od dziś zaś wiadomo, ze pozytywne relacje z otoczeniem w funkcjonowaniu firm są równie ważne jak w relacjach pomiędzy poszczególnymi ludźmi. Wszystkie szanujące się firmy wypracowały własny kodeks postępowania, który ma za zadanie wykształcać w klientach przywiązanie do marki oraz poczucie ważności, że każdy klient jest ważny. W największym uproszczeniu założyć można, ze postępowanie etyczne ma miejsce wówczas, kiedy obie strony kontaktów biznesowych odnoszą określone korzyści. Nie jest to jednak ścisła definicja, która wymagałaby wykluczenia wszelkich patologicznych zachowań, jak na przykład oszustwo, płatna protekcja, strach, próżność, nieuzasadniona agresja i wiele innych. Negatywne emocje są w biznesie równie szkodliwe jak w relacjach interpersonalnych, bowiem właśnie do takiego poziomu są sprowadzane wskutek prowadzenia normalnych kontaktów biznesowych i nieetyczne zachowanie jednego przedstawiciela firmy rzutuje na obraz jej jako całości. Nowy typ pracownika W ciągu ostatnich kilku lat szalenie modny zrobił się zupełnie nowy styl poszukiwania pracy. Chodzi o ludzi, którzy pracę traktują jako zabawę w spełnianie własnych życzeń, szukających nowych doświadczeń. W potocznym języku nazywa się takich ludzi "kolekcjonerami". Co kolekcjonują? Doświadczenia gromadzone w życiorysie i chętnie prezentowane kolejnym pracodawcom, niekiedy nawet kilkudziesięciu w ciągu roku. Zaletą takich ludzi jest to, że na pewno zrealizują postawione przed nimi
Architekci i ich praca - Praca zawody oraz prawa pracownika
Architektura krajobrazu dopiero niedawno została wprowadzona na uniwersytety. Jest to kierunek interdyscyplinarny, z pogranicza architektury i botaniki. Ktoś, kto lubi roślinki, zna się na nich albo chce się znać a także chce projektować piękne ogrody, powinien udać się na takie studia, a tam nauczą tego robić to fachowo i bez wstydu dla uczelni że wypuściła takiego absolwenta. Architektura krajobrazu to studia z pogranicza dwóch innych kierunków. Minister oświaty dopiero w 1999 roku wydał rozporządzenie dzięki któremu utworzenie tego kierunku było możliwe. Kiedyś ten kierunek nazywał się zamiast architektury krajobrazu - kształtowanie krajobrazu. Obecnie na architekturze są naukowcy, którzy na co dzień złamują się prawem cywilnym, kształceniem plastycznym młodzieży i osób dorosłych. Szkoła zabiera nam zdolności plastyczne, nie pomaga w rozwijaniu ich, zaharowuje proces, przez to tak mało osób dorosłych potrafi ładnie malować czy wycinać. Generalnie sprawności manualne nie są stratyfikowane w życiu. Architektura krajobrazu to chętnie ostatnio wybierany kierunek studiów. Trzeba zdawać na niego egzamin wstępny żeby się dostać. Architektura krajobrazu została wzięta z prawdziwej architektury, dokonano pewnych przekształceń i wyszedł taki twór na polskich uczelniach jak architektura krajobrazu. Są to studia, na których można projektować krajobraz, przestrzeń miejską, ogrody, parki, a także organizować miejsca do rekreacji, a więc architektura krajobrazu jest bardzo przydatna także w turystyce. żeby dostać się na architekturę krajobrazu trzeba zdać praktyczny egzamin z rysunku, do którego świetnie przygotowują przeróżne kursy szkolące przyszłych

Mapa

Najpopularniejsze

  • Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z tego, że musi się rozliczać z podat...
  • Praca strażnika nie jest taka łatwa, a w szczególności kiedy musimy ochraniać jakieś bardzo popular...
  • Media to czwarta władza. Przynajmniej tak uważają politycy, którzy z mediami starają się żyć dobrze...

Morgan 4/4 1600

Jest go dość łatwo zdobyć. Samochód Morgan 4/4 1600 jest tak naprawdę pierwszym samochodem, o którym można powiedzieć, iż jest go zdecydowanie dość łatwo zdobyć. A już na pewno patrząc na to, w jakich ilościach produkowano przednie modele tego właśni...