funkcje

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Przytoczone rozważania prowadzą do wyodrębnienia dwóch podstawowych zbiorów funkcji opakowań, a mianowicie: funkcji pierwotnych i funkcji wtórnych Podział taki jest w dużej mierze zbieżny z ewolucją opakowań i opakowalnictwa. Funkcje pierwotne stanowią warunek konieczny, by dany wyrób mógł należeć do zbioru opakowań. Odnoszą się do relacji, zachodzących dwustronnie między układami: zawartość - warstwa zewnętrzna oraz zawartość - warstwa zewnętrzna - środowisko, w jakim układ ten się znajduje. Funkcje wtórne natomiast dotyczą celowo wyodrębnionych wybranych elementów zbioru, tworzących opakowania, które to zostają wykorzystane lub ukształtowane w taki sposób, że stają się istotne lub pomocne w wielu dziedzinach gospodarczych. Są ważnym czynnikiem, umożliwiającym lub ułatwiającym szereg działań, mieszczących się w takich zbiorach, jak: logistyka, marketing, ekologia itp. Funkcje te przy zachowaniu zadań pierwotnych odnoszą się przeto do relacji, zachodzących między dwoma lub kilkoma oddzielnymi, odrębnie istniejącym zbiorami. Marketing to zjawisko znane nie od dziś. Zrodził się w wyniku komplikacji życia gospodarczego. Nowo powstałe potrzeby stały się podstawą jego rozwoju a zarazem impulsem do gromadzenia oraz porządkowania wiedzy o tym zjawisku. Jako odmienny od tradycyjnych schematów działań na rynku stał się on przedmiotem wnikliwych badań naukowych i intelektualnych przemyśleń. Wzbogacało to marketing, a dzięki temu coraz lepiej przystosowywało go do zaspokajania potrzeb życia gospodarczego.Marketing jest związany z procesami racjonalnego postępowania na rynku oraz odpowiada wyzwaniom współczesnej gospodarki rynkowej w tej dziedzinie. U źródeł marketingu leży kreatywne myślenie firm i organizacji
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Spośród elementów opakowania na szczególną uwagę zasługuje etykieta, będąca dodatkowym elementem wyposażenia opakowań. Jest to wycinek papieru lub folii z tworzywa sztucznego w określony sposób przytwierdzony do opakowania, na przykład przyklejony klejem wodnym czy podgumowanym. Może być też wykonana na papierze samoprzylepnym (etykieta samoprzylepna), którą można nalepić bez potrzeby użycia kleju. Niekiedy jest wycinkiem wymienionych tworzyw, wyposażonym w warstwę termozgrzewalną (etykieta termozgrzewalna), którego przytwierdzenie do opakowania następuje pod wpływem ciepła i docisku.Etykiety są nośnikiem informacji językowych i/lub ikonicznych często w formie piktogramów o produkcie zawartym w opakowaniu, producencie i/lub sprzedawcy, sposobie użytkowania, przemieszczania . Wykorzystywane są również jako nośniki promocji. W wielu państwach, także w Unii Europejskiej, istnieją określone uregulowania prawne, regulujące treści informacyjne nanoszone na etykiety.Etykiety pełnią także bardzo ważną rolę jako nośniki powszechnie dziś stosowanych kodów kreskowych na opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i transportowych. Jest to związane z możliwością szybkiego i efektywnego przepływu informacji o konkretnych produktach/usługach czy partiach towarów. Przytoczona wcześniej definicja opakowań oparta została na licznych funkcjach, spełnianych przez nie zarówno w czasie przemieszczania towarów, w tym transportu, składowania, eksponowania, jak i w czasie ich użytkowania. Wychodząc od ogólnej definicji funkcji jako: "jednoznacznej relacji zachodzącej między elementami jednego zbioru i elementami drugiego zbioru" okazuje się, że relacje jakie zachodzą między produktem, a opakowaniem, a także między opakowanym już wyrobem a otoczeniem (w tym środowiskiem przyrodniczym oraz podmiotami fizycznymi i prawnymi) są nie tylko bardzo

Mapa

Najpopularniejsze

  • Sprzątanie w miejscu pracy jest bardzo ważne, ponieważ jak już wspomniałem pomaga nam zachować higi...
  •  Bardzo dobrym przykładem takich reklam są reklamy firmy Benetton. Ukazują one raczej dekadencką,...
  • Miejsca pracy muszą być bardzo zadbane, ponieważ dzięki temu lepiej się pracuje i oczywiście są zac...

Radiowcy mają najtrudniej

Media to czwarta władza. Przynajmniej tak uważają politycy, którzy z mediami starają się żyć dobrze, ale w głębi duszy mediów się boją i ich nie lubią. Media bowiem patrzą politykom na ręce i nie pozwalają na przysłowiowe przekręty. Media jednak medi...