kara

Kary dla pracowników - Praca zawody oraz prawa pracownika
Pracodawca może dać pracownikowi karę jeśli na to zasłużył. Są różne sytuacje i zachowania złe, za które szef musi ukarać pracownika. Pierwszą taką sytuacją jest nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i zasad higieny pracy. Następną taką sytuacją jest to, że pracownik nie potwierdza swojego przybycia do pracy w sposób wcześniej ustalony to może spotkać ich za to kara upomnienia i nagany. Każdy musi się stosować do wszystkich ustalonych reguł wtedy pracodawca nie będzie musiał krzywdzić pracowników. Natomiast karę pieniężną może dostać za przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwym oraz picie alkoholu w pracy. Według polskiego prawa nie można spożywać alkoholu w pracy i pracodawca jeśli zauważy tego rodzaju zachowanie w pracy ma prawo karać. Jeśli co jakiś czas pracownik nie przestrzega przepisów Bhp to także można zastosować karę pieniężną. Karę może otrzymać także pracownik, który opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia oraz jeśli stosuje mobbing wobec swoich kolegów z pracy. Ograniczenia w karach Istnieje ograniczenie w stosowaniu kar pieniężnych. Za jedno przewinienie lub jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy kara nie może być wyższa niż dniówka, którą zarabia. Natomiast wszystkie kary w miesiącu nie mogą przekraczać dziesięć części wynagrodzenia, które otrzymuje do ręki. Pracownik musi przestrzegać tego, aby pracodawca dał mu odpowiednie wynagrodzenie. Ważne także jest to, aby uprzedzić pracownika, ze został ukarany zaraz po przewinieniu. Pracodawca zanim ukarze pracownika musi wysłuchać tłumaczenia pracownika dlaczego tak postąpił. Następnie informuje pracownika na piśmie jaką decyzje podjął, na której umieszczone jest wysokość kary oraz wiadomość, że może się odwołać. Każdy pracownik ma prawo do odwołania się od decyzji pracodawcy. Musi to zrobić w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym został poinformowany o karze. Pracodawca wniosek o sprzeciw musi przyjąć i rozpatrzyć go w ciągu dwóch tygodni. Jeśli nie wyda decyzji w tym czasie to jest to równoznaczne, że pracodawca umorzył karę. Obowiązki pracodawcy Oprócz obowiązków pracownika ważne są także obowiązki pracodawcy. Do najważniejszych należą zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków. Każdy pracodawca w dniu rozpoczęcia pracy musi powiedzieć pracownikowi, co i jak ma robić. Wtedy pracownik będzie spokojnie wykonywał swoje obowiązki i praca sprawi mu przyjemność. Pracodawca musi także poinformować pracownika jak ma potwierdzać swoje przyjście i wyjście z pracy oraz forma powiadomienia jeśli nie może przyjść do pracy. Jest to bardzo ważne, gdyż jeśli nie możemy przyjść to musimy dać jakoś znać pracodawcy, aby nas nie ukarał. Pracodawca musi zapewnić stanowisko pracy, które będzie pozwalało pracownikowi osiągnięcie wysokiej wydajności w pracy oraz zaspokoi potrzeby pracownika. Pracodawca musi przeciwdziałać dyskryminacji pracowników. Jeśli w zakładzie istnieje dyskryminacja między pracownikami to pracodawca musi rozwiązać ten problem jak najprędzej i najlepiej dla wszystkich. Bez względu na powód nie wolno nikogo dyskryminować. Pracodawca powinien także ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Mapa

Najpopularniejsze

  •  Jak już wiemy reklama jest bardzo dobrym przekaźnikiem danego towaru a dodatkowo może klientom n...
  •  Odmienny sposób przekazywania informacji o towarze wyznaczający reguły tworzenia reklam dla stac...
  • Początek o koncernie Praga.Niewątpliwie marka samochodów osobowych jaką jest Praga jest naprawdę ba...

MG L-type Magna

Niezwykle piękny wóz. Samochód MG L-type Magna jest niewątpliwie bardzo rzadkim samochodem. Z resztą jak niemalże wszystkie auta marki MG Cars. Jest to w ich przypadku jak najbardziej normalna rzecz. Jednak samochód MG L-type Magna mimo wszystko jest...