marketing

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Drugą fazą w procesie decyzyjnym jest poszukiwanie alternatyw. W chwilą odczucia konkretnej potrzeby konsument staje przed koniecznością poszukiwania dóbr lub usług mających na celu zaspokojenie tej potrzeby. Poszukiwania te zmierzają w kierunku gromadzenia informacji. Można wyróżnić dwa wzory zaangażowania się konsumenta w proces gromadzenia informacji. Z pierwszym mamy do czynienia wówczas, gdy konsument jest mało aktywny w zbieraniu informacji - taki poziom zaangażowania nazywany jest zaostrzoną uwagą. W przypadku tym konsument staje się wrażliwy na różne informacje o produkcie, zwraca baczą uwagę na jego reklamę oraz na produkty kupione przez przyjaciół, prowadzi
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Wielkość i struktura zasobów oddziałuje na poszczególne działania i instrumenty marketingu, czego następstwem jest siła oddziaływania na zjawiska rynkowe. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje dużymi zasobami o pożądanej strukturze, to pozytywnie wpływa to kształtowaniu odpowiedniego zbioru działań i instrumentów marketingowych. Jednak zasoby mogą występować w ilości ograniczonej. Może odnosić się to do wszystkich zasobów lub tylko niektórych z nich. W zależności od dostępności poszczególnych zasobów mogą tworzyć łagodniejsze lub ostrzejsze ograniczenia w procesach kształtowania zintegrowanego zbioru działań i instrumentów.Strukturalny charakter marketingu powoduje, że kluczowe znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, ale również ich struktura.
Definicja reklamy - Reklama
"Proces podejmowania decyzji dotyczących reklamy składa się z następujących stadiów: - ustalanie celów, - określenie wysokość budżetu reklamowego, - ustalenie treści przekazu, wyboru mediów, - cena efektywności reklamy."Poprzez swój zasięg oddziaływania reklama jest najbardziej spektakularnym narzędziem rywalizacji o klienta. Istnieje wiele dodatkowych definicji reklamy (oprócz już zamieszczonych w niniejszej pracy), jednak każda z nich określa to zjawisko z odmiennego punktu widzenia. Część z nich prezentuję poniżej: - D. Bernstein twierdzi, że reklama to źródło i/lub przekaz informacji dotyczących danego produktu i mający za cel nakłonienie odbiorcy reklamy do zakupu; - J. Bulmore
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Firma, które nie ma serwisu internetowego nie ma dużych szans na sukces. Owszem, są takie branże, które stron w sieci nie potrzebują, ale takich działalności jest niewiele. Generalnie każde przedsięwzięcie wymaga wymaga wizytówki, reklamy i informacji. Serwisy internetowa nadają się do tego idealnie.Co daje nam internet? Sieć to magia. Dla wielu firm również ogromny rynek zbytu. Nawet najmniejsza firma zaczynająca działać globalnie może pozyskiwać dużych kontrahentów, co ciekawe - bez musu codziennych spotkań i codziennego wydzwaniania po potencjalnych klientach. Aby jednak działać globalnie i pozyskiwać klientów z odległych części Polski musimy zadbać
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Konsument podczas dokonywania konkretnego wyboru produktu stosuje różne strategie działania (modele wyboru). Często stosowany przy wyborze produktów, przeważnie drogich, jest model koniunkcyjny (łączny), zwany również modelem satysfakcji. Jest to model, w którym konsument określa jakiś minimalny poziom wymagań w odniesieniu do cech produktu i wybiera tylko spełniające minimalne wymagania marki . W przypadku, gdy żaden z dostępnych produktów nie spełnia określonych wymagań, decyzja o zakupu zostaje przełożona w czasie bądź następuje weryfikacja wymagań .Podczas dokonywania wyboru konsument może również stosować model dysjunkcyjny (rozłączny). W modelu dysjunkcyjny konsument określa tylko pewien minimalny poziom
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Liczba kryteriów, które zostały wykorzystane przy ocenie produktu zależy także od sytuacji nabywczej. W przypadku pilnej potrzeby, kiedy decyzję należy podjąć szybko, liczba cech ograniczona jest do niezbędnego minimum. I odwrotnie - w przypadku gdy konsument dysponuje czasem na podjęcie decyzji, liczba cech, które bierze pod uwagę jest odpowiednio większa.Należy zwrócić uwagę na fakt, gdy konsument nie potrafi bądź nie może ocenić właściwości produktu. Stosuje się wówczas uproszczony system oceny, kierując się takimi przesłankami, jak: cena produktu, marka towaru, opakowanie czy kraj producenta. Należny także zaznaczyć, że nie istnieje jeden uniwersalny schemat
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Konsument podczas dokonywania konkretnego wyboru produktu stosuje różne strategie działania (modele wyboru). Często stosowany przy wyborze produktów, przeważnie drogich, jest model koniunkcyjny (łączny), zwany również modelem satysfakcji. Jest to model, w którym konsument określa jakiś minimalny poziom wymagań w odniesieniu do cech produktu i wybiera tylko spełniające minimalne wymagania marki . W przypadku, gdy żaden z dostępnych produktów nie spełnia określonych wymagań, decyzja o zakupu zostaje przełożona w czasie bądź następuje weryfikacja wymagań.Podczas dokonywania wyboru konsument może również stosować model dysjunkcyjny (rozłączny). W modelu dysjunkcyjny konsument określa tylko pewien minimalny poziom wymagań
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Faza poszukiwań rozwiązań alternatywnych jest jedną z ważniejszych faz z punktu widzenia handlowców i producentów. Jest to faza, w której konsument wybiera produkt oraz konkretną jego markę. W fazie tej najważniejszym zadaniem, które stoi przed handlowcem i producentem jest włączenie swojej marki produktu do zbioru znanego, zbioru rozważanego oraz zbioru wyboru. Czyli, głównym zadaniami handlowca i producenta jest uświadomienie potencjalnemu klientowi o istnieniu marki produktu oraz pokazanie mu korzyści, które osiągnie w przypadku zakupu.Priorytetowym przedmiotem zainteresowania handlowców i producentów winny być źródła informacji, z których korzysta konsument, oraz ich wpływ na podejmowane
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Według Ph. Kotlera "Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Marketing oznacza zajmowanie się rynkami w celu urzeczywistnienia potencjalnej wymiany, mogącej zaspokoić ludzkie potrzeby i pragnienia".Natomiast J. Dietl marketing definiuje jako "Działalność podmiotów gospodarczych mającą na celu poznanie i dostosowanie się do potrzeb rynku oraz oddziaływanie na popyt i podaż z uwzględnieniem potrzeb, wymagań i preferencji finansowych nabywców. Marketing polega na dostosowaniu się do zmiennych warunków rynkowych i aktywnym wpływaniu na rynek dla
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Producenci posiadając wiedzę o oczekiwanych wartościach cech, mają możliwość wpływania na decyzję konsumentów oraz mogą stosować określone strategie sprzedaży np.: - zmodyfikować produkt w taki sposób, by posiadał cechy pożądane przez konsumentów (tego typu działania są nazywane rzeczywistą zmianą pozycji); - zmienić przekonania konsumentów co do pozycji, którą zajmuje produkt w zakresie najważniejszych cech (strategia zmiany przekonań o marce nazywana jest psychologiczną zmianą pozycji); - zmienić opinie konsumentów na temat produktów konkurencji (strategię tego typu stosuje się wówczas, gdy konsumenci mają mylne przekonanie, że produkty konkurentów są wyższej jakości, niż jest w

Mapa

Najpopularniejsze

  • Niezwykle piękny wóz. Samochód MG L-type Magna jest niewątpliwie bardzo rzadkim samochodem. Z reszt...
  • Ostatni samochód z tej serii. Samochód osobowy Morgan 4/4 1800 jest tak naprawdę już ostatnim samoc...
  • Każdy zatrudniony pracownik ma potrącaną składkę na ubezpieczenie, więc w razie wypadku przy pracy ...

Zmęczenie emerytalne

Przy pewnym stażu pracy zaczyna się zmęczenie.Na samym wstępie tego tekstu, który ma pokrótce omówić sprawę poruszoną w tytule, powinniśmy zauważyć taką oto rzecz: nie zawsze musi być tak, jak to zostanie za kilka chwil opisane w tymże tekście. Nie m...