mężczyzna

Andropauza - Prawdziwy mężczyzna
Efektem wszystkich tych zaburzeń, które wymieniłam w części trzeciej może być pogorszenie jakości życia mężczyzn. Większość objawów , które wymieniłam jest spowodowana nakładaniem się wielu czynników, jednak do najważniejszych należy zmniejszona aktywność hormonalna. Jak można rozpoznać andropauzę? Większość mężczyzn niechętnie o tym rozmawia. W każdym przypadku tak jest , kiedy idą do lekarza, nie chcą nas martwić i mówią, że nic im nie jest. Ale każdy z nas ma w życiu pewne dolegliwości. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nie chcą oni rozmawiać z nami o swoich dolegliwościach, unikają kontaktów ze służbą zdrowia. Jednak jeśli widzisz niepokojące objawy, z tych które wymieniała, zapisz swojego mężczyznę sama do specjalisty, a wtedy raczej już się nie wycofa. Możesz zapisać go do lekarza specjalisty, najlepiej takiego od dziedziny wydzielania hormonów, czy też endokrynologa. Lekarz oceni, czy takie skargi mogą mieć związek z wygaszaniem czynności hormonalnych . Jeśli będzie to potrzebne przeprowadzi badania wykluczające inne przyczyny. Następnym etapem może być ustalenie wagi problemu poprzez wykonanie odpowiednich badań, oraz analiz . Później ważnym krokiem będzie badanie hormonalne , które pozwoli na ocenę stopnia niedoborów hormonalnych. Kiedy niedobór testosteronu zostanie potwierdzony, oraz zostanie podjęta decyzja o leczeniu uzupełniających, ko0nieczne będzie rozważenie przeciwwskazań, które przedstawi nam specjalista. Czy można andropauzę wyleczyć ? Wraz z wiekiem spada u mężczyzn produkcja testosteronu. Jest to hormon, którego niedobór wywołuje wiele zaburzeń , oraz występowanie objawów klinicznych, właściwa terapia
Andropauza - Prawdziwy mężczyzna
Nie tylko kobiety męczą się typowymi dla menopauzy dolegliwościami. W życiu mężczyzn także pojawia się analogiczny do klimakterium okres . Nazywa się od andropauzą. Pojawia się ona na skutek zaburzenia erekcji , impotencją , uderzeniami gorąca, pogorszeniem libido , jakością snu, a także uczuciem stałego zmęczenia. Może ona mieć także inne skutki, takie jak utrata pewności siebie, utrata we własne możliwości , spadek wraz z wiekiem stężenia głównego hormonu męskiego, a mianowicie testosteronu. Niedobór takiego hormonu wiąże się z przyspieszonym rozwojem osteoporozy oraz anemią, co może brzmieć dziwnie. Czy andropauzę , możemy utożsamiać z problemem społecznym ? U około połowy mężczyzn po pięćdziesiątym roku życia stężenie biodostępnego testosteronu, może zostać obniżone. U około pięćdziesięciu procent mężczyzn znajdujących się w przedziale od czterdziestego roku życia do siedem dziesiątego roku życia, występują zaburzenia erekcji, a w tym także impotencja. Okazuje się, że z czasem te wskaźniki ulegają pogorszeniu. Impotencja nie jest jedynie problemem, który uważa się jako jakość życia. Będąc efektem zmian naczyniowych , wiąże się ze wzrostem zachorowalności i umieralności z powodu choroby wieńcowej. Przyczyny andropauzy mogą być różne . Jest ona związana ze spadkiem produkcji testosteronu. Można ją porównać niekiedy z menopauzą kobiet . Będąca następstwem zahamowania wydzielania estrogenów. Trzeba także podkreślić, że u mężczyzn to zjawisko zachodzi łagodniej , płynniej, stopniowo, niż u kobiet , które przezywają menopauzę . Wydzielanie testosteronu zaczyna zmniejszając się już od

Mapa

Najpopularniejsze

  • Konsument podczas dokonywania konkretnego wyboru produktu stosuje różne strategie działania (modele...
  •  W czasie lata pracodawcy pilnie poszukują pracowników sezonowych. Są to pracownicy cenni w każde...
  • Wiele szkół oferuje dzisiaj kierunek dziennikarstwa. Zazwyczaj jest na niego dużo chętnych. Spróbow...

Praca po znajomości

Praca po znajomości? Owszem - to wciąż najbardziej popularna metoda zatrudniania w Polsce. O ile w przypadku zwykłych prac fizycznych jest to jedynie forma pomocy i nie budzi w nas zażenowania. ale kiedy widzimy, że w ten sposób zatrudniani są urzędn...