nauka

Koła naukowe - Zaplanuj swoją karierę
Działalność w kole naukowym, to dla wielu studentów przywilej, który daje dużo frajdy. Działalność w kole naukowym jest dużym atutem studenta. Ma ona także swoje wady. Praca w kole często ogranicza czas, który powinien być poświęcony na naukę obowiązkowych przedmiotów. Czasami nie można wyjść z tego powodu ze znajomymi do pubu, na imprezę. Ale jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie chcą marnować czasu po pierwszym roku studiów. Praca w kole naukowym to przede wszystkim działania nastawione na samorozwój, badania naukowe, konferencje tematyczne. Jest to świetny sposób na poznawanie know-how i rozwijanie swoich zainteresowań. Podczas działalności w kole naukowym można zdobyć doświadczenie w kompetencjach miękkich, które są bardzo cenione przez pracodawców. Chodzi tu o komunikację, stosunki interpersonalne czy pracę w grupie. Dojrzała i przemyślana decyzja dotycząca zapisania się do koła naukowego jest przejawem samodzielności, przedsiębiorczości i inicjatywy studenta. Bardzo wielu wykładowców akademickich, zanim zaczęło prace na uczelni, działało w kołach naukowych. Poradzić sobie w pracy w samorządzie studenckim, to wielkie wyzwanie i ciężka praca. Trzeba być bardzo ambitnym i świetnie zorganizowanym, aby podołać pracy w samorządzie studenckim. Mimo, że pozycja jest bardzo zaszczytna, to jednak wymaga ona dużo pracy i odpowiedzialności. Głos studentów zobowiązuje i nie zawsze można pozwolić sobie na to, co każdy student wyborca. Praca w samorządzie, to dużo papierkowej roboty, odpowiedzialność za pieniądze, które przeznacza się na różne działania. Samorząd studencki decyduje o przyznawaniu pomocy socjalnej, organizuje juwenalia. To są tylko nieliczne jego zadania i kompetencje. Z pewnością nie jest, to zajęcie dla każdego. Trzeba znać swój priorytety i wiedzieć, jak cel należy osiągnąć. Na wagę złota jest uczciwość. Główną rolą samorządu studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów, a także upominanie się przestrzeganie praw studenckich. Nie bez znaczenia jest organizacja wydarzeń i imprez integrujących środowisko akademickie. Na obszarze studenckiej braci można pogłębić swoje zdolności przywódcze. Będzie to niezwykle przydatne doświadczenie w zawodowej karierze. Pracodawcy poszukują odpowiedzialnych pracowników. Doświadczenie zdobyte podczas studiów może to potwierdzić. Angażowanie się w uczelniane przedsięwzięcia pogłębia własny rozwój i daje perspektywę szybszej kariery zawodowej. Można wówczas spotkać wielu ciekawych i wpływowych ludzi, których znajomość może być w przyszłości bardzo przydatna. Praca w samorządzie i w kole naukowym świadczy o przedsiębiorczości, zapale do działania. Robienie czegoś więcej, niż to wynika z obowiązków studenckich jest dużym atutem w oczach pracodawcy. Ludzie, którzy poza studiowaniem nic nie robią, mają w życiu zawodowym większe problemy i trudniej im znaleźć wartością pracę, bo brak im jakiegokolwiek doświadczenia. Działalność w inicjatywach studenckich bardzo często pomaga przełożyć zdobytą wiedze na praktyczny wymiar. Wolny czas spędza się z innymi młodymi ludźmi, których pasjonują podobne rzeczy. Jest to zarazem przyjemne i pożyteczne. Rozwijane są umiejętności pracy w zespole, negocjacje. Są to bardzo ważne umiejętności, niezbędne do ubiegania się o atrakcyjną pracę. Młodzi ludzie angażując

Mapa

Najpopularniejsze

  • Praca strażnika nie jest taka łatwa, a w szczególności kiedy musimy ochraniać jakieś bardzo popular...
  • Szycie jakiego podejmuje się szwaczka najczęściej jest poprzedzone zamówieniem, ponieważ nikt w gru...
  • Kolejnym przykładam miejsca, gdzie można spotkać wiele różnego typu reklam, jest takie medium jak g...

Wpływ kryzysu na miejsca pracy?

O sytuacji na rynku pracy w dobie kryzysu.Wiele słyszy się o tym, że kryzys powoduje redukcję miejsc pracy. Czy w rzeczywistości jest on czynnikiem, który spowoduje zwiększenie bezrobocia? Jak pokazują wyniki różnych statystyk i badań kryzys może ode...