prawnik

Kary dla pracowników - Praca zawody oraz prawa pracownika
Pracodawca może dać pracownikowi karę jeśli na to zasłużył. Są różne sytuacje i zachowania złe, za które szef musi ukarać pracownika. Pierwszą taką sytuacją jest nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i zasad higieny pracy. Następną taką sytuacją jest to, że pracownik nie potwierdza swojego przybycia do pracy w sposób wcześniej ustalony to może spotkać ich za to kara upomnienia i nagany. Każdy musi się stosować do wszystkich ustalonych reguł wtedy pracodawca nie będzie musiał krzywdzić pracowników. Natomiast karę pieniężną może dostać za przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwym oraz picie alkoholu w pracy. Według polskiego prawa nie można spożywać alkoholu w pracy i pracodawca jeśli zauważy tego rodzaju zachowanie w pracy ma prawo karać. Jeśli co jakiś czas pracownik nie przestrzega przepisów Bhp to także można zastosować karę pieniężną. Karę może otrzymać także pracownik, który opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia oraz jeśli stosuje mobbing wobec swoich kolegów z pracy. Ograniczenia w karach Istnieje ograniczenie w stosowaniu kar pieniężnych. Za jedno przewinienie lub jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy kara nie może być wyższa niż dniówka, którą zarabia. Natomiast wszystkie kary w miesiącu nie mogą przekraczać dziesięć części wynagrodzenia, które otrzymuje do ręki. Pracownik musi przestrzegać tego, aby pracodawca dał mu odpowiednie wynagrodzenie. Ważne także jest to, aby uprzedzić pracownika, ze został ukarany zaraz po przewinieniu. Pracodawca zanim ukarze pracownika musi wysłuchać tłumaczenia pracownika dlaczego tak postąpił. Następnie informuje pracownika
Nie każdy zna prawo - Prawnik
Prawnik to jeden z tych zawodów, do którego mamy niewielkie zaufanie. Dlaczego? Prawnicy zazwyczaj noszą wysoko głowę. Nie utożsamiają się z pospólstwem. Prawnicy są bogaci, żyją wystawnie - mają okazale domy, jeżdżą wysokiej klasy samochodami. A zarabiają... na biednych ludziach, na kontrowersyjnych poradach.Wielu prawników, którzy uzyskują tytuł doktora czy nawet profesora tak naprawdę o prawie wie niewiele. Dlaczego?Głównie dlatego, że prawo jest niezwykle obszerne. To przecież prawo autorskie, karne, cywilne... gałęzi rozwoju prawa jest mnóstwo. A co ciekawe, tytuły naukowe prawnicy robią sobie nie z konkretnych specjalizacji obowiązującego prawa, ale z jego historii. Nikt nie pyta, z czego wziął się doktor nauk prawniczych. Ale przed nazwiskiem ładnie to wygląda. Doktorat z prawa nie oznacza jednak, ze dany prawnik wie cokolwiek na temat współczesnego prawa. Niestety coraz częściej zdarza się tak, że prawnicy o prawie słyszeli tylko pobieżnie, a sami mają wiedzę tylko o prawie starożytnym, które nijak nie ma się do współczesnego świata. Dziedzin prawa jest wiele, wielu jest także prawników. Prawników można dzielić wedle nabytej specjalizacji, wedle tego, czym się zajmują i w jakich kręgach prawa się poruszają. Prawnikami są sędziowie, którzy orzekają o winie. Ci z kolei dzielą się na sędziów sądów: karnego, rodzinnego, pracy, cywilnego. Prawnicy to również prokuratorzy, czyli oskarżyciele w sprawach karnych. To ci, którzy wraz z policją zbierają materiały dowodowe przeciwko złoczyńcom.Najbardziej znani nam prawnicy to adwokaci. Ci, którzy starają się

Mapa

Najpopularniejsze

  • Liczba kryteriów, które zostały wykorzystane przy ocenie produktu zależy także od sytuacji nabywcze...
  • Szkolne sprzątaczki nie posiadają prostego życia, ponieważ młodzież szkolna bardzo często nie potra...
  • Sobota - w środę Prawo pracy jest bardzo kompleksowym zbiorem przepisów regulującym wiele kwestii, ...

Praca, której nie lubimy

Wielu młodych ludzi zastanawia się czy wybrać się na staż. Jest to na pewno bardzo korzystne dla pracodawców. Nie muszą płacić stażystom całej pensji, ponieważ dokłada do nich urząd pracy, a zyskują pełnowartościowego pracownika. Często jest to pierw...