świat

Hiena roku - Środowisko dziennikarskie
Nagroda wątpliwej przyjemności przyznawana corocznie wścibskim dziennikarzom. Tytuł wymyśliło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które postanowiło od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku przyznawać ją każdemu dziennikarzowi, który wykazał się brakiem rzetelności i wyjątkowym lekceważeniem etyki dziennikarskiej, która dla każdego szanującego się dziennikarza jest jak dekalog. Stowarzyszenie chce w ten sposób piętnować wielu złych autorów publikacji, którzy piszą do pracy, wypowiadają się w radiu i telewizji, a przez których środowisko dziennikarskie traci w oczach odbiorców w całym kraju i na świecie. Oczywiście kategorie przyznawane dziennikarzom nie są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o dziennikarzy zajmujących się prasą brukową, piszącą o plotkach i świecie gwiazd show-biznesu, ponieważ tam z zasady prawie każda informacja nie może być potwierdzona - bez
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Należy sądzić, że reklama sama w sobie nie jest niczym złym. Mimo to nie sposób oddzielić manipulację od etyki językowej. Uzasadnione jest twierdzenie, że krytyce powinni podlegać reklamodawcy, którzy próbują wpłynąć na myśli, postawy lub zachowania konsumentów w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Manipulacja jest łatwiejsza do zastosowania na szeroką skalę dzięki mass - mediom. Coraz trudniej samemu dokonać selekcji - odróżnić to, co wartościowe od tego, co nieistotne. I tutaj "przychodzi z pomocą" reklama. Uczy nas, czego potrzebujemy, jak wygląda idealny świat, co kupić, w co się ubrać, itd. No cóż... "Nie całe ogłupienie telewidza da się zwalić na media" i transmitowane przez nie reklamy. "Nie całe, ale i nie małe" - jak mówi w
Radiowcy mają najtrudniej - Dziennikarstwo
Media to czwarta władza. Przynajmniej tak uważają politycy, którzy z mediami starają się żyć dobrze, ale w głębi duszy mediów się boją i ich nie lubią. Media bowiem patrzą politykom na ręce i nie pozwalają na przysłowiowe przekręty. Media jednak mediom nie równe. Niektóre są bardziej, niektóre mniej skuteczne. Co ciekawe - każdy dziennikarz musi mieć inne predyspozycje. W tym całym świecie mediów najtrudniej mają radiowcy. Dlaczego? Dziennikarz telewizyjny, prasowy bądź internetowy ma do dyspozycji medium jakim jest obraz. W przypadku telewizji będzie to obraz ruchomy, przedstawiający sytuację, ukazujący konkretne obrazy. Prasowcy i media internetowe muszą polegać na obrazie zastanym, ale i zdjęcia potrafią doskonale oddać przedstawiany materiał. Niekiedy nie potrzeba nawet słów. A jeśli
W historii dziejów - Wykształcenie
W historii dziejów ludzkości można wyróżnić zasadniczo trzy okresy: okres prawa naturalnego, gdzie do określania czy ustalania prawa moralnego posługiwano się wyłącznie rozumem. Filozofia pogańska na tym polegała, jej filozofowie dostąpili na tej zasadzie objawienia, zwanego objawieniem naturalnym. Okres prawa naturalnego to swoisty rodzaj objawienia naturalnego. Następny okres to okres prawa pisanego, to jest okres prawa danego od Mojżesza i kolejny okres to okres prawa objawionego, zapoczątkował się ten okres wraz z naukami Chrystusa. Jest to okres łaski. Pierwsze dwa prawa są jakby dopełnieniem okresu łaski. Dlatego istnieje zasadnicze podobieństwo między prawem pisanym a prawem naturalnym i okresem łaski w nauczaniu Biblii i filozofii. W Starożytności z zakamuflowany sposób na przykład Platon w dziele o

Mapa

Najpopularniejsze

  • W wielu przypadkach pracodawca nie chce już wyłącznie życiorysu i listu motywacyjnego, a prosi o do...
  • Na takie pytanie odpowiadał sobie każdy, kto chociaż raz znalazł się w sytuacji rozmowy z pracodawc...
  • Wielu ludzi ulega reklamom, wszyscy jesteśmy na to narażeni w takim samym stopniu, bo każdy z nas n...

Szkolenia

Szkolenia z zakresu zarządzania personelem są bardzo wskazanym elementem rozwoju dla wszystkich osób zarządzających innymi pracownikami. Na takie szkolenie warto wysłać każdego kierownika wyższego a także niższego szczebla. Szkolenia takie skupiają s...