umowa

Praca zawody oraz prawa pracownika
Podstawowe obowiązki pracownika umieszczone są w artykule 100 Kodeksu Pracy. Mówi on, że każdy pracownik musi wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi. Praca ta ma być wykonana sumiennie i starannie. Nikt nie może byle jak zrobić swojej pracy, gdyż wtedy może dostać naganę lub karę. Do pracy chodzimy po to, aby pracować dobrze, natomiast jeśli chcemy sobie poleniuchować to możemy w domu. Obowiązki pracownika nakazują nam wykonywać i słuchać poleceń pracodawcy. To on jest szefem w firmie i musimy robić to co nam karze. Oczywiście jeśli polecenia te nie są sprzecznie z przepisami prawa i umową o pracę. W umowie mamy napisane jakie będą nasze obowiązki i po prostu musimy ich przestrzegać. Jednak jeśli pracodawca
Obowiązki pracodawcy - Praca zawody oraz prawa pracownika
Oprócz wyżej wymienionych obowiązków pracodawca musi także dbać o dobro i zapewniać bezpieczne miejsce do pracy. Każdy pracownik lubi pracować, gdy wokół niego jest bezpiecznie i czysto więc warto zapewnić takie warunki pracownikowi, wtedy będzie lepiej pracował. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie to także znajduje się w obowiązkach pracodawcy. Podczas podpisywania umowy o pracę musi poinformować go w jaki sposób i ile będzie wypłacane wynagrodzenie np. raz w miesiącu na konto do dnia 10 każdego miesiąca w wysokości 1200 zł. W ostatnich czasach ważnym wydarzeniem w zakładach jest mobbing. Pracodawca nie może dopuścić, aby w jego zakładzie kogoś mobbowano. Nikt na dłuższą metę nie będzie chciał pracować z osoba, która go nęka. Kolejnym zadaniem pracodawcy
Rodzaje umów o pracę - Praca zawody oraz prawa pracownika
Pierwszym rodzajem jest umowa na czas określony. Umowa ta musi zawierać w jakim czasie mamy wykonywać prace, za którą będziemy dostawać wynagrodzenie. Mogą być zawarte dwie umowy na czas określony, a trzecia umowa na czas określony jest równoznaczna z umową na czas nieokreślony. Kolejną umową jest właśnie umową na czas nieokreślony. Tą umowę podpisujemy zazwyczaj, gdy pracodawca chce, abyśmy dłużej pracowali na danym stanowisku. Umowa na czas wykonywania pracy, podpisujemy ją podczas krótkich prac np. remont mieszkania. Tworzymy tą umowę, aby pracownicy zrobili nam remont wyznaczonym czasie i za ustaloną cenę. Mamy wtedy gwarancje, że praca będzie zrobiona. Ważna jest umowa na okres próbny zazwyczaj jest to nasza pierwsza umowa. Pracodawca chce, nas sprawdzić i
Wypadek przy pracy - Praca
Każdy zatrudniony pracownik ma potrącaną składkę na ubezpieczenie, więc w razie wypadku przy pracy należy mu się odszkodowanie. Wypadkiem przy pracy jest nagłe, niespodziewane zdarzenie, które wynikło w związku z wykonywaną pracą oraz nastąpił wyraźnie widoczny uraz. Jeśli któryś z tych warunków nie został spełniony to nie można mówić o wypadku przy pracy. Każdy pracownik, który uległ wypadkowi, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Niezwłocznie oznacza to, że musi być to wykonane bez zbędnej zwłoki. Kiedy informacja o wypadku dotrze do pracodawcy, wtedy on powiadamia inspektora bhp i zostaje powołany zespół powypadkowy oraz uruchomiona procedura powypadkowa. Zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego. W tym czasie musi przesłuchać poszkodowanego i świadków

Mapa

Najpopularniejsze

  • Na oglądanie reklam jesteśmy narażeni przez cały czas, jeśli tylko włączymy telewizor, to pierwsze,...
  • Ojcowie, których żony zostawiły samych z dziećmi najczęściej jednak udają się do psychologa. Jest t...
  • Kiedy zdecydujemy się otworzyć działalność gospodarczą najpierw należy udać się do Urzędu Miasta lu...

rozliczenie podatku dochodowego z usa

 Reklama jest czynnikiem napędzającym całą machinę marketingu, a co za tym idzie, jest doskonałym źródłem pieniędzy.Współczesny świat opiera się na zależnościach handlowych oraz marketingowych, na kupnie i sprzedaży. Towarem takim może być wszystko,...