zaufanie

Służby mundurowe - Praca w służbach mundurowych
Do służb mundurowych zaliczamy głównie zawody policyjne i wojskowe. Praca w tego rodzaju służbach wymaga dużej odporności na sytuacje stresowe. Wynika to z faktu że praca w tego rodzaju służbach często polega na zapewnianiu bezpieczeństwa, rozwiązywaniu konfliktów, oraz jak to jest w przypadku służby wojskowej na braniu udziału w operacjach militarnych , co jest chyba najbardziej wymagających rodzai tego typu służb. Praca w służbach mundurowych często wymaga dyspozycyjności lub bycia na służbie przez wiele godzin. Wiąże się to również z faktem że od kandydatów na tą służbę wymagana jest duża odporność psychiczna idąca oczywiście w parze z odpornością na zmęczenie fizyczne. Ogólnie pracownicy mundurowi cieszą się ogólnym poważaniem społecznym lecz pewne grupy społeczne są im przeciwne. Do grup takich należą więżniowie, oczywiście nie wszyscy lub anarchiści. Przeciętny obywatel jednak powinien mieć zaufanie w przykładowo policjancie czy żołnierzu bo taka jest idea tych zawodów będących zarazem powołaniem Praca policjanta nie jest wcale łatwa chociaż nie zawsze musi być ona ciężka lub nie do zniesienia. Rolą policjanta jest przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom ale również dochodzenie przypadków łamania prawa jak również zapobieganie im. Policjant powinien być osobą godną zaufania i lubianą przez społeczeństwo. Nie wszyscy jednak dostrzegają jednak w stróżach prawa osoby godne zaufania. Wynika to z wielu różnych faktorów. Po pierwsze w społeczeństwie a szczególnie polskim panuje mniemanie że osoba powiadamiająca policje przykładowo w przypadku łamania prawa jest osobą niegodną zaufania i ogólnie panuje mniemanie że lepiej rozwiązywać problemy na własną rękę lub się nie wtrącać gdy widzimy niegodziwość wyrządzaną jakiejś osobie. Jest jeszcze druga sprawa powstrzymująca większe zaangażowanie obywateli we współpracę z policją. Otóż był już nie jeden przypadek współpracy policjanta z świadkiem przestępczym co jak każdy wie może mieć tragiczne skutki. Gdy ktoś poinformuje skorumpowanego policjanta o naruszeniu prawa a o tym dowie się łamiący prawo może dojść do tragedii. Ogólnie rolą żołnierza jest ochrona państwa przed inwazją wroga lub atak innego kraju w przypadku uzasadnionego zagrożenia dla własnego państwa. Funkcje te jednak w obecnych czasach nie są często używane choć jest to oczywiście uzależnione od kraju w jakim się żyje. Obecnie służby wojskowe oprócz ciągłego rozwoju sprzętu i technik wojskowych zajmują się również pomocą w przypadkach klęsk żywiołowych. Chociaż do policjanta nie każdy obywatel jest pozytywnie nastawiony to w przypadku żołnierza sytuacja jest odmienna. Żołnierze cieszą się szacunkiem i poważaniem społecznym praktycznie wszystkich grup społecznych. W czasach i sytuacjach kryzysowych pomoc wojskowa często okazuje się niezastąpiona. Należałoby dodać tutaj że zawód żołnierza wiąże się z dużym ryzykiem co chyba przez przez społeczeństwo jest widziane jako powód do szacunku. Istnieją oczywiście różne odmiany bycia żołnierzem. Przykładowo osoby zajmujące się ładunkami wybuchowymi są nazywane saperami, samolotami latają piloci, czołg obsługują czołgiści.

Mapa

Najpopularniejsze

  •  Lepiej mieć własną firmę, niż pracować na bogactwo innych. Lepiej zarabiać średnio na własnej dz...
  • Mechanik potrzebnyMechanik to osoba z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, osoba, która w w...
  • Napisanie dobrego CV nie wymaga wielkich umiejętności. Zazwyczaj jego graficzno- estetyczną stronę ...

Wypadek przy pracy

Każdy zatrudniony pracownik ma potrącaną składkę na ubezpieczenie, więc w razie wypadku przy pracy należy mu się odszkodowanie. Wypadkiem przy pracy jest nagłe, niespodziewane zdarzenie, które wynikło w związku z wykonywaną pracą oraz nastąpił wyraźn...