życiorys

Jak napisać CV? - Poszukiwanie pracy
Napisanie dobrego CV nie wymaga wielkich umiejętności. Zazwyczaj jego graficzno- estetyczną stronę zapewniają całkiem dobrze przygotowane szablony, będące dodatkami do większości komputerowych pakietów biurowych. I choć forma oczywiście ma znaczenie to jednak najważniejsza wciąż niezmiennie pozostaje zawartość, której niestety wielu aplikujących nie umie odpowiednio umieścić. Po pierwsze, CV nie powinno być nigdy dłuższe niż jedna strona formatu A4. Można oczywiście nieco pomanipulować wielkością czcionki i marginesami, ale w taki sposób, żeby cały dokument wciąż miał odpowiednią formę. Innym często popełnianym błędem jest podawanie w wykształceniu ukończonej szkoły podstawowej. Obecnie niekiedy już nie podaje się nawet gimnazjów, normą zaś jest podawanie szkoły podstawowej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy aplikujemy o pracę w tej właśnie placówce i w żadnym innym przypadku. Nie jest również pisanie CV zdaniami. Stosuje się równoważniki zdań, tak, aby w jak najprostszej formie przedstawić wymagane informacje. Płynnością stylistyczną można wykazać się przy innej okazji, CV jest tylko podstawowym dokumentem, który stwierdza czy potencjalny pracownik spełnia podstawowe wymagania dotyczące pracy na danym stanowisku. CV musi być napisane przejrzyście i precyzyjne, a jeśli nie mamy pewności czy nasze wymogi te spełnia można skorzystać z wielu dostępnych poradników na ten temat. List motywacyjny jest obecnie, obok CV, dokumentem podstawowym przy ubieganiu się o jakiekolwiek stanowisko. Ma on z założenia stanowić swoiste rozwinięcie życiorysu, jego uzupełnienie a jednocześnie pełni funkcję właściwego podania o pracę, które już w ujęciu nieco szerszym przedstawia kandydata dając pracodawcy możliwość zapoznania się dokładniejszego z danymi o kandydacie. Często już po słowach listu motywacyjnego można rozpoznać czy pracownik chce w danej firmie pracować, czy po prostu gdzieś musi. Generalnie problem z pisaniem listów motywacyjnych polega na tym, że są one powtórzeniem życiorysu. A nie powinny, bo ich zadaniem jest raczej prezentacja cech kandydata, a nie jego wieku czy stanu cywilnego, chyba, że związane są one w jakiś sposób z funkcją, której objęcie stara się aplikujący. Powtórzenie życiorysu nie wzmocni naszej pozycji, a nawet wręcz przeciwnie. Drugim błędem, wydawałoby się przedszkolnym, a jednak obecnym w jednym na każde pięć wystosowanych listów motywacyjnych, zakończenie go słowem "pozdrawiam". Być może taka forma jest do zaakceptowania podczas pytań składanych via e-mail w kwestii technicznej ogłoszenia, natomiast jeśli list motywacyjny kończy się czymkolwiek innym niż podpisem, ewentualnie końcówką "z poważaniem", to jest czynnikiem eliminującym kandydata z listy osób, których zatrudnienie jest wciąż rozważane. Listu motywacyjnego nie powinno się lekceważyć, bo to właśnie on odzwierciedla nasz stosunek do pracodawcy i pracy, ponieważ jego forma pozostawia nieco większą swobodę niż w przypadku CV, w którym swobody nie ma wcale.

Mapa

Najpopularniejsze

  • Wiele zapomnianych dzisiaj piosenek, które były popularne jeszcze kilka lat temu, zostają wykorzyst...
  • Spowodowane jest to tym, iż emocje: - wywołują zmiany fizjologiczne, aktywujące organizm, stawiając...
  • Media to czwarta władza. Przynajmniej tak uważają politycy, którzy z mediami starają się żyć dobrze...

Ochrona osób

Ochrona osób to całkiem inna kategoria ochrony, ponieważ nie musimy jedynie przyglądać się martwym przedmiotom, które się nie poruszą, ale jednak na naszej uwadze znajduje się żywa osoba, która oczywiście jest bardzo ważna skoro została jej przydziel...