Najpopularniejsze

  •  Higiena w pracy nie opiera się jedynie na sprzątaniu po zakończeniu pracy, ale przede wszystkim ...
  • O najdziwniejszych zawodach.Większość z nas pracuje w normalnych firmach i na powszechnie znanych s...
  • Urzędy Pracy to instytucja, która ma pomagać bezrobotnym. Przez wiele lat traktowaliśmy tak zwane p...

Kary dla pracowników

Pracodawca może dać pracownikowi karę jeśli na to zasłużył. Są różne sytuacje i zachowania złe, za które szef musi ukarać pracownika. Pierwszą taką sytuacją jest nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i zasad higieny pracy. Następną taką sytua...