Najpopularniejsze

  • Faza poszukiwań rozwiązań alternatywnych jest jedną z ważniejszych faz z punktu widzenia handlowców...
  • Jak wykazali Wu Rukang i Zhang Yinyun z Chińskiej Akademii Nauk, nawet w ciągu nieco ponad 150 tys....
  • W internecie tkwi ogromny potencjał. Zwłaszcza w polskim, bowiem nasze zasoby sieciowe są wciąż ubo...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Liczba kryteriów, które zostały wykorzystane przy ocenie produktu zależy także od sytuacji nabywczej. W przypadku pilnej potrzeby, kiedy decyzję należy podjąć szybko, liczba cech ograniczona jest do niezbędnego minimum. I odwrotnie - w przypadku gdy ...