Najpopularniejsze

  • Logotyp to jeden z najważniejszych elementów istnienia firmy. Logo powinno towarzyszyć przedsiębior...
  •  Ludzie, którzy nie mają żadnych kwalifikacji i nie mogą znaleźć żadnej w miarę dobrze płatnej pr...
  • Mechanik potrzebnyMechanik to osoba z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, osoba, która w w...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Informacje do konsumenta mogą docierać z różnych źródeł. Mogą to być środki masowego przekazu (telewizja, radio, prasa, kino), środki dekoracyjne (ekspozycje, wystawy, pokazy) i inne (naklejki, plakaty), informacje mogą też pochodzić od znajomych bąd...