Najpopularniejsze

  • Szkolenia z zakresu zarządzania personelem są bardzo wskazanym elementem rozwoju dla wszystkich osó...
  • Urzędy Pracy to instytucja, która ma pomagać bezrobotnym. Przez wiele lat traktowaliśmy tak zwane p...
  • Nagroda wątpliwej przyjemności przyznawana corocznie wścibskim dziennikarzom. Tytuł wymyśliło Stowa...

Piosenka z reklamy

Wiele zapomnianych dzisiaj piosenek, które były popularne jeszcze kilka lat temu, zostają wykorzystywane w reklamach różnych produktów. Wystarczy podać chociażby przykład lodów Algida, których reklamy wykorzystują bardzo popularny przed kilkoma laty ...