Najpopularniejsze

  • Przedsiębiorstwo swoje cele może formułować w sposób otwarty lub zamknięty. Proces formułowania cel...
  • Czołg jest to podstawowa maszyna, której używano podczas wojny. Czołg był bardzo bezpiecznym miejsc...
  • Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika lub pracodawcy. Z winy ...

Zakładanie firmy

Kiedy zdecydujemy się otworzyć działalność gospodarczą najpierw należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy, aby wykonać wpis do ewidencji. Żeby tego dokonać potrzebny nam będzie dowód osobisty. Podczas wpisu należy określić rodzaj działalności według...