Definicja reklamy

Praca "Proces podejmowania decyzji dotyczących reklamy składa się z następujących stadiów: - ustalanie celów, - określenie wysokość budżetu reklamowego, - ustalenie treści przekazu, wyboru mediów, - cena efektywności reklamy."Poprzez swój zasięg oddziaływania reklama jest najbardziej spektakularnym narzędziem rywalizacji o klienta. Istnieje wiele dodatkowych definicji reklamy (oprócz już zamieszczonych w niniejszej pracy), jednak każda z nich określa to zjawisko z odmiennego punktu widzenia. Część z nich prezentuję poniżej: - D. Bernstein twierdzi, że reklama to źródło i/lub przekaz informacji dotyczących danego produktu i mający za cel nakłonienie odbiorcy reklamy do zakupu; - J. Bulmore uważa, iż reklama to jakimkolwiek płatny przekazem mający na celu informowanie i/lub wpłynięcie na jednostkę lub grupę ludzi; - M. Golka z kolei definiuje reklamę jako każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towaru przy pomocy określonych środków, w określonych ramach prawnych i w określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samym towarze, jego zaletach, cenie oraz miejscach i warunkach zrealizowania zakupu; - A. M. Grzegorczyka pisze, że reklama jest płatną, pośrednią komunikacją (poprzez różnorodne środki przekazu) przedsiębiorstw, organizacji i pojedynczych osób, identyfikowanych z treściami przekazu albo mających nadzieję informować czy przekonać jakąś grupę odbiorców. W użytku codziennym reklama jest z kolei jawnym, płatnym przekaz, mającym charakter perswazyjny, i rozpowszechnianym przez środki przekazu masowego;" - wg Słownika języka polskiego - "reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję: środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi".

Jeśli chcemy zareklamować swoją firmę, produkty czy usługi, jakie oferujemy, trzeba dokładnie wiedzieć w jaki sposób to zrobić. Bardzo łatwo możemy wydać sporo pieniędzy na reklamę, która nie będzie skuteczna, dlatego znacznie rozsądniej jest zatrudnić kogoś, kto zna wszystko kruczki i szczegóły, a których my nie mamy zielonego pojęcia. Nie trzeba wcale daleko szukać. Każdy specjalista w zakresie marketingu, ma wielką wiedzę dotyczącą reklamy, ważna jest sama kompozycja naszej reklamy. Są barwy i ich zestawienia, które działają lepiej i takie, które nie działają w ogóle. Liczy się także układ poszczególnych części, czcionka oraz zdjęcia, które wykorzystamy. Marketingowcy wiedzą, jak ludzkie oczy patrzą na reklamę i na czym zatrzymują swój wzrok, a co kompletnie ich nie interesuje. Dlatego warto wykorzystać takie informacje, żeby nasza reklama była skuteczniejsza, bo właśnie o to nam chodzi. Dzięki temu będziemy pewni, że dobrze wydaliśmy swoje pieniądze. Na specach od marketingu nie ma co oszczędzać. Reklama jako przekaz czy komunikat perswazyjny ma za zadanie przede wszystkim przekonywać nas do pewnych produktów czy pewnych osób, po to, abyśmy na nie głosowali, abyśmy byli ich zwolennikami czy też również po prostu chcieli nabyć jakiś produkt. Jednak jak chodzi o to jaka jest reklama, to właściwie zależy już przede wszystkim od tego jak osoby, które się tym zajmują przygotują taką reklamę no i oczywiście jakie są właściwie potrzeby klientów, bowiem najczęściej to klientom wychodzi się na przeciw, a więc oni są tutaj najważniejsi i są powodem tego jak wygląda reklama. Reklama ma zwykle trafiać do pewnej grupy potencjalnych klientów, a wiec nigdy nie zdarzy się, aby reklama byłą przez wszystkich przyjęta dobrze.

Najpopularniejsze

  • Mercedes to symbol samochodowy, a także jedna z najbardziej znanych i cenionych marek na całym świe...
  •  Sklep służy do kupowania przeróżnych artykułów i nie tylko spożywczych. Sklep jest rodzajem pomi...
  •  W czasie lata pracodawcy pilnie poszukują pracowników sezonowych. Są to pracownicy cenni w każde...

Morgan 4/4 1600

Jest go dość łatwo zdobyć. Samochód Morgan 4/4 1600 jest tak naprawdę pierwszym samochodem, o którym można powiedzieć, iż jest go zdecydowanie dość łatwo zdobyć. A już na pewno patrząc na to, w jakich ilościach produkowano przednie modele tego właśni...