Najpopularniejsze

  • W każdym procesie decyzyjnym występują następujące elementy : - podmiot decyzyjny; - określony zbió...
  • Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. ...
  • Znajomość zagadnień księgowych jest niezmiernie istotna dla działania każdego przedsiębiorstwa. Ori...

Wolontariat

Bezinteresowna pomoc rozwija wiele bardzo przydatnych w zawodowym życiu cech. Badania pokazują, że ponad połowa polskiego społeczeństwa chce pomagać innym ludziom. Niestety na chęci się kończy, bo w rzeczywistości z wolontariatem zetknęło się niespeł...