Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Liczba kryteriów, które zostały wykorzystane przy ocenie produktu zależy także od sytuacji nabywczej. W przypadku pilnej potrzeby, kiedy decyzję należy podjąć szybko, liczba cech ograniczona jest do niezbędnego minimum. I odwrotnie - w przypadku gdy konsument dysponuje czasem na podjęcie decyzji, liczba cech, które bierze pod uwagę jest odpowiednio większa.Należy zwrócić uwagę na fakt, gdy konsument nie potrafi bądź nie może ocenić właściwości produktu. Stosuje się wówczas uproszczony system oceny, kierując się takimi przesłankami, jak: cena produktu, marka towaru, opakowanie czy kraj producenta. Należny także zaznaczyć, że nie istnieje jeden uniwersalny schemat oceny produktów, który mógłby być stosowany przez wszystkich konsumentów we wszystkich sytuacjach. Konsument, chcąc zaspokoić określoną potrzebę, zastanawia się nad wyborem, produktu, który przyniósłby mu jak największe korzyści. Postrzega on każdy produkt jako zbiór cech o innych zdolnościach dostarczania oczekiwanej korzyści oraz zaspokojenia potrzeb.

Konsumenci mogą w różny sposób przywiązywać wagę do poszczególnych cech produktu. Na przykład jedni zwracają szczególną wagę do jakości, drudzy - ceny, a jeszcze inni - do jego funkcjonalności. Konsumenci będą zwracać szczególną uwagę przede wszystkim na te cechy, które mogą być źródłem zadowolenia z zakupu. Należy pamiętać, że istotne cechy produktu to niekoniecznie, te które są najważniejsze dla konsumenta. Przyjmuje się, że konsument charakteryzuje się pewną funkcja użyteczności w odniesieniu do każdej z cech. Opisuje ona, w jaki sposób zmienia się zadowolenie konsumenta jednocześnie ze zmianą poziomu każdej cechy. I tak, np. zadowolenie konsumenta, który kupuje komputer będzie prawdopodobnie rosło wraz ze wzrostem jego parametrów technicznych, natomiast zmniejszać się będzie wraz ze wzrostem ceny czy spadkiem jego jakości (bądź jakości któregoś z podzespołów). Zbierając wszystkie możliwe poziomy cech, przy których użyteczności są najwyższe, to wówczas otrzymamy obraz idealnego produktu.

Najpopularniejsze

  • Najważniejszym elementem zachowań człowieka jest fakt podejmowania przez niego decyzji. Człowiek ni...
  • Każdy zatrudniony pracownik ma potrącaną składkę na ubezpieczenie, więc w razie wypadku przy pracy ...
  •  Architektura krajobrazu dopiero niedawno została wprowadzona na uniwersytety. Jest to kierunek i...

Zagrożenia reklamy

Reklama, pomimo pełnienia nieodłącznej roli w kreowaniu współczesnego świata, niesie ze sobą wiele zagrożeń cywilizacyjnych.Pojawienie się reklamy w życiu publicznym zostało odebrane jako krok do przeszłości, coś wspaniałego, pomocnego w rozwoju gosp...