Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Liczba kryteriów, które zostały wykorzystane przy ocenie produktu zależy także od sytuacji nabywczej. W przypadku pilnej potrzeby, kiedy decyzję należy podjąć szybko, liczba cech ograniczona jest do niezbędnego minimum. I odwrotnie - w przypadku gdy konsument dysponuje czasem na podjęcie decyzji, liczba cech, które bierze pod uwagę jest odpowiednio większa.Należy zwrócić uwagę na fakt, gdy konsument nie potrafi bądź nie może ocenić właściwości produktu. Stosuje się wówczas uproszczony system oceny, kierując się takimi przesłankami, jak: cena produktu, marka towaru, opakowanie czy kraj producenta. Należny także zaznaczyć, że nie istnieje jeden uniwersalny schemat oceny produktów, który mógłby być stosowany przez wszystkich konsumentów we wszystkich sytuacjach. Konsument, chcąc zaspokoić określoną potrzebę, zastanawia się nad wyborem, produktu, który przyniósłby mu jak największe korzyści. Postrzega on każdy produkt jako zbiór cech o innych zdolnościach dostarczania oczekiwanej korzyści oraz zaspokojenia potrzeb.

Konsumenci mogą w różny sposób przywiązywać wagę do poszczególnych cech produktu. Na przykład jedni zwracają szczególną wagę do jakości, drudzy - ceny, a jeszcze inni - do jego funkcjonalności. Konsumenci będą zwracać szczególną uwagę przede wszystkim na te cechy, które mogą być źródłem zadowolenia z zakupu. Należy pamiętać, że istotne cechy produktu to niekoniecznie, te które są najważniejsze dla konsumenta. Przyjmuje się, że konsument charakteryzuje się pewną funkcja użyteczności w odniesieniu do każdej z cech. Opisuje ona, w jaki sposób zmienia się zadowolenie konsumenta jednocześnie ze zmianą poziomu każdej cechy. I tak, np. zadowolenie konsumenta, który kupuje komputer będzie prawdopodobnie rosło wraz ze wzrostem jego parametrów technicznych, natomiast zmniejszać się będzie wraz ze wzrostem ceny czy spadkiem jego jakości (bądź jakości któregoś z podzespołów). Zbierając wszystkie możliwe poziomy cech, przy których użyteczności są najwyższe, to wówczas otrzymamy obraz idealnego produktu.

Najpopularniejsze

  • Czasami matki zostawiają swoje dzieci razem z ojcem i ruszają w świat. Jest to o tyle dziwne, że ta...
  • UJ już dawno przestał być najlepsza uczelnia w Polsce, została mu tylko taka opinia, owszem są dobr...
  • Praca strażnika nie jest taka łatwa, a w szczególności kiedy musimy ochraniać jakieś bardzo popular...

Zmiany w reklamie

Nie każdy pamięta, w jaki sposób wyglądały kiedyś reklamy. Bardzo modne były reklamy porównawcze, zwłaszcza jeśli chodziło o proszki do prania czy inne detergenty używane w każdym domu. Pokazywano wtedy dwa proszki, jeden dobry, drugi zły. Ten dobry ...