Najpopularniejsze

  • Konsument podczas dokonywania konkretnego wyboru produktu stosuje różne strategie działania (modele...
  • Początek o koncernie Praga.Niewątpliwie marka samochodów osobowych jaką jest Praga jest naprawdę ba...
  • Sami nie wiemy dlaczego tak łatwo ulegamy reklamom. Najczęściej robimy to w wypadku jedzenia. Okazu...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Słowo marketing pochodzi od angielskiego "market" i oznacza zajmowanie się rynkami. W literaturze przedmiotu używane jest ono w wersji oryginalnej. Jego pojęcie wywodzi się z funkcji zbytu wyrobów. W miarę przekształcania się rynku producenta w kieru...