Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Marketing jest zbiorem wewnętrznie zintegrowanym, który ukazuje wzajemne dostosowanie do siebie oraz uzgodnienie poszczególnych działań i instrumentów. Wzajemna integracja działań i instrumentów jest ważną cechą marketingu, bez której to poszczególne działania i instrumenty nie mogły by być uznane za elementy marketingu.Marketing jako zintegrowany zbiór działań i instrumentów jest bezpośrednio powiązany z rynkiem, jego badaniem oraz kształtowaniem. Przy pomocą działań i instrumentów marketingowych procesy, które zachodzą na rynku są rozpoznawane, jak również poddawane aktywnemu i celowemu oddziaływaniu. Faza kształtowania rynku przy pomocy instrumentów i działań marketingowych zawsze jest poprzedzana fazą badania za pomocą określonego zbioru czynności (działań), które są ważnym elementem marketingu. Dopełnieniem struktury marketingu jest właściwe dla niego sposób kreowania oraz uruchamiania skupionych w nim działań i instrumentów. Sposób ten opiera się na rynkowych regułach postępowania. Wyrażają one ukierunkowanie przedsiębiorstwa na rynkową (popytową) orientacją w toku kształtowania i uruchamiania działań i instrumentów.

Uwzględniając sformułowane w literaturze przedmiotu definicje oraz akcentując praktyczną rolę marketingu w działalności firm, można zasugerować następującą definicję: marketing to określone zasady myślenia i działania tworzące nowoczesną koncepcję zarządzania. Zastosowania zasad o których mowa w organizacjach i przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku konkurencyjnym ułatwia maksymalną realizacje celów. Głównym celem w firmie ukierunkowanej marketingowo jest osiągnięcie trwałej rentowności przez przyciągnięcie lojalnych grup klientów.Rozważając praktyczne stosowanie marketingu rozumie się go jako: - określoną orientację biznesową mającą na celu analizę rynku oraz potrzeb potencjalnych klientów przed rozpoczęciem produkcji, dostosowanie właściwości produktu do tych potrzeb oraz dostosowani cen i w miarę możliwości porozumienie się w tym zawarcie umów z nabywcą; - odpowiednie oddziaływanie na rynek przy pomocą zestawu dobrze zintegrowanych instrumentów marketing mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja i tym podobne); - realizację marketingowej funkcji przedsiębiorstwa.Funkcję marketingową w przedsiębiorstwie należy rozumieć jako podstawową, nadrzędną wobec innych (produkcja, badania i rozwój, finanse, zaopatrzenie, personel, kadra). Ponieważ marketing jest nie tylko pojęciem znacznie szerszym od sprzedawania, ale wiąże się z ukierunkowaniem całego przedsiębiorstwa na potrzeby klienta. Stąd odpowiedzialność i troska za marketing powinna spoczywać na wszystkich działach firmy, bez wyjątku.

Najpopularniejsze

  • Prawnik to jeden z tych zawodów, do którego mamy niewielkie zaufanie. Dlaczego? Prawnicy zazwyczaj ...
  • Słuchając przeróżnych stacji radiowych, podobnie jak w przypadku oglądania telewizji, można co jaki...
  • Różne rodzaje przedstawiania zalet produktów przynoszą również korzyści odbiorcom reklam prezentowa...

Ceny ulotek

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, ile można zapłacić za wydrukowanie ulotek reklamowych, nie łudźcie się, wcale nie tak dużo.Jeśli wydaje wam się, iż firmy płacą miliony za to, by za pomocą ulotek wypromować swoje przedsiębiorstwa to jesteście w b...