Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing A. Maslow opracował najsłynniejszą hierarchię potrzeb. Zgodnie tą hierarchią potrzeby zostały sklasyfikowane z punktu widzenia ich ważności i intensywności występowania. Wyróżnione na tej podstawie potrzeby wyższego rzędu mogą być zaspokojone dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu, przy czym hierarchie potrzeb w obrębie poszczególnych grup mogą być różne. Na szczycie piramidy Maslowa znajdują się potrzeby samorealizacji (ich ważność została "oceniona" na 10%), niżej mamy kolejno: potrzeby szacunku i uznania (40%), potrzeby przynależności i miłości (50%), potrzeby bezpieczeństwa (70%), na samym zaś dole znajdują się najważniejsze i najbardziej podstawowe - potrzeby fizjologiczne (85%).

W walce o konsumenta twórcy reklam sięgają po coraz to bardziej wyrafinowane metody manipulowania ludzkim umysłem, szukają nowych środków mogących zwiększyć skuteczność przekazu i dotrzeć do możliwie największej liczby klientów. Sztuka ukrytej perswazji uczy jak można wykorzystać umiejętnie ludzkie uczucia i emocje w celach handlowych. Reklama nie sprzedaje już produktów, ale odnosi się bardziej do naszych marzeń. Cechą charakterystyczną takiej reklamy jest to, że podstawowe właściwości produktu lub usługi, o ile w ogóle występują w reklamie, mają drugorzędne znaczenie. W świecie reklamy mamy przecież do czynienia z udoskonalonym światem i doskonałymi ludźmi. Eksponowane są piękno, radość, sielankowe życie. Reklamodawcy starają się przekonać klienta, że zakup ich produkt poprawi jego zdrowie, samopoczucie, że będzie zdrowszy, pełny energii lub dołączy do najlepszych. Przemysł reklamowy kreuje obrazy, które mają identyfikować odbiorcę z bohaterem reklamowym, więc najczęściej ukazana w reklamie osoba jest atrakcyjna fizycznie, wygląda zdrowo i mówi miłym, ciepłym głosem.

Reklamy bazują na naszych emocjach zarówno tych pozytywnych, ale także tych negatywnych. Rola emocji negatywnych w oddziaływaniu reklamowym jest bardziej złożona. Jako że poszczególne emocje negatywne zmniejszać bądź zwiększają moc perswazyjną prezentowanych treści, a do tego niektóre ze stanów emocjonalnych człowieka potrafią pojawić się bardzo nieoczekiwanie, zazwyczaj sugeruje się, by oddziaływanie reklamy na odbiorcę zostało przed decyzją o emisji starannie przebadane. Wykorzystanie negatywnych emocji może mieć pozytywny charakter. Reklamy społeczne (czyli mające na celu działanie społeczne - np. na rzecz potrzebujących) wykorzystują często w swoich treściach atmosferę bólu, smutku czy cierpienia. Ten sposób wykorzystywania ludzkiej wrażliwości i emocji nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie - częstokroć pomaga. Jeśli jednak reklamy ukazujące ból i cierpienie mają charakter jedynie komercyjny i stworzone są tylko po to, by wywołać skandal dla zwiększenia popularności, odbiorcy nie są już tak pobłażliwi w ocenie.

Najpopularniejsze

  • Tradycyjne poszukiwanie pracy wiąże się głównie z przeglądaniem gazet i wyszukiwaniem ogłoszeń o pr...
  • Według Ph. Kotlera "Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby...
  • Sposób regulowania działań marketingowych i zintegrowanego zbioru instrumentów oparty na orientacji...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Producenci posiadając wiedzę o oczekiwanych wartościach cech, mają możliwość wpływania na decyzję konsumentów oraz mogą stosować określone strategie sprzedaży np.: - zmodyfikować produkt w taki sposób, by posiadał cechy pożądane przez konsumentów (te...