Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Konsument podczas dokonywania konkretnego wyboru produktu stosuje różne strategie działania (modele wyboru). Często stosowany przy wyborze produktów, przeważnie drogich, jest model koniunkcyjny (łączny), zwany również modelem satysfakcji. Jest to model, w którym konsument określa jakiś minimalny poziom wymagań w odniesieniu do cech produktu i wybiera tylko spełniające minimalne wymagania marki . W przypadku, gdy żaden z dostępnych produktów nie spełnia określonych wymagań, decyzja o zakupu zostaje przełożona w czasie bądź następuje weryfikacja wymagań.Podczas dokonywania wyboru konsument może również stosować model dysjunkcyjny (rozłączny). W modelu dysjunkcyjny konsument określa tylko pewien minimalny poziom wymagań jednej lub kilku cech, które rozpatruje oddzielnie, dyskwalifikując produkty, które znajdują się poniżej tego wyznaczonego poziomu. Konsumenci również często stosują model leksykograficzny, który wymaga by konsument poszeregował cechy produktu według hierarchii ważności. Wówczas konsument dokonuje wyboru tego produktu, który uzyskał najwyższą ocenę z perspektywy pierwszej cechy. Jeśli dwa lub więcej produktów jest równie wysoko ocenianych ze względu na konkretną cechę, to dalsza ocena następuje na podstawie oceny drugiej pod względem istotności cechy.

Termin opakowanie, pochodzi z języka łacińskiego (paceus), na przełomie XIX i XX wieku przeszedł on do naszego języka prawdopodobnie z język niemiecki (Packung, Packen). Etymolodzy z Niemiec (m.in. F. Kluge-Mitzka) dopatrują się pochodzenia omawianego terminu od słów Pack, Packen, stosowanych w okresie flandryjskiego handlu wełną (około XII wieku) dla określenia masy zmiennych objętości wełny, która była przedmiotem transakcji. Jednak nie odnaleziono dalszych wskazówek, dotyczących znaczenia tego terminu.W współczesnych słownikach języka polskiego można tylko znaleźć, że termin opakowanie ma zasadniczo dwa znaczenia: przedmiotowe "to, czym się coś opakowuje" oraz czynnościowe "to, że się coś opakowuje".Zdefiniowanie terminu opakowanie nie jest łatwe, ze względu na jego pojemność, tzn. różnorodność obiektów, które obejmuje. Literatura przedmiotu jak również własne przemyślenia pozwoliły (na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku) na sformułowanie definicji opakowania, która mimo upływu lat pozostaje aktualna.

Najpopularniejsze

  • Początek o koncernie Morgan.Nie ma kompletnie żadnych wątpliwości co do tego, iż marka samochodów o...
  • Bezinteresowna pomoc rozwija wiele bardzo przydatnych w zawodowym życiu cech. Badania pokazują, że ...
  • Najważniejszym elementem zachowań człowieka jest fakt podejmowania przez niego decyzji. Człowiek ni...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklamy towarzyszą nam każdego dnia, bo są niemal wszędzie. Oglądamy dużo telewizji, więc jesteśmy na nie szczególnie narażeni. Czasami ślepo wierzymy w to, co nam się mówi na ekranie naszego telewizora. Niestety potem jesteśmy rozczarowani, bo rekla...