Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Przekaz telewizyjny dociera do około 98% populacji w Polsce. Żadne inne pojedyncze medium nie nie ma takiego zasięgu. Telewizja to najskuteczniejsza forma reklama. Stwarza warunki do pełnego zaprezentowania wizerunku produktu. Umożliwia to manipulowanie ruchem, kolorami, muzyką. W chwili obecnej koszty takiej zmuszają do bardzo dbałego przygotowania materiału emisyjnego oraz planowania kampanii (tj. długości materiału, częstości i pory emisji). Podstawą opracowanych cenników stały się badania oglądalności, jednocześnie określając największą widownię. Są oferty, dla których ważną jest (oprócz ilości odbiorców) sprawą jest profil klienta (np. płeć, wiek, zainteresowania, status społeczny, itp.), co jest powodem różnego czasu emisji (o różnych porach) poszczególnych materiałów. Sposób przedstawienia ukierunkowuje wizję produktu u odbiorcy. Poprzez wyeksponowanie określonych cech dobra twórcy reklam wybierają sposób myślenia o przedmiocie promocji, jak również podważają ewentualne próby argumentowania przeciwko nabyciu danego towaru. Właściwa nazwa produktu i slogan reklamowy decydują o dostrzeżeniu i zapamiętywaniu reklamy a tym samym niejednokrotnie o powodzeniu kampanii reklamowej.Istotnym aspektem jest wiarygodność, a tą można uzyskać lub zwiększyć uwzględniając w przekazie : - image osoby popularnej; - obraz eksperta w danej dziedzinie; - osoba, nie mogące niczego zyskać reklamując dane dobro.

W reklamie telewizyjnej łatwo przedstawić bliżej widzowi swój produkt oraz dokładnie wyjaśnić oferowane usługi. W telewizji towarem jest wszystko, a więc i reklama jest podobna tła, na którym jest umieszczona.Do najpowszechniej stosowanych środków stylistycznych w reklamie można zaliczyć: - współwystępowanie elementów werbalnych, graficznych, literackich, muzycznych, obrazowych, itd., tworzących spójną całość atakującą odbiorcę wszystkimi dostępnymi kanałami zmysłów i całą paletą wrażeń i uczuć; - wykorzystanie symboli wizualnych i dźwiękowych oraz nadanie im zupełnie nowego znaczenia jak również rozszerzenia dawnego; - filmowe ilustracje sentencji, pomysłów, powiedzonek, co stwarza miłą historyjkę, posiadająca swoistą fabułę, a której centrum jest treść danego tekstu, podkreślająca dodatkowe znaczenie; - dowolny kształt, który wzmocniony obrazem telewizyjnym, powiększony kontekstem oraz nasycony dźwiękiem działa ze zdwojoną siłą; - wykorzystanie postaci powołanej do życia wyłącznie na użytek reklamy telewizyjnej; - zaadaptowanie znanej i fikcyjnej postaci literackiej lub filmowej i nadanie jej nowego znaczenia; - animacja.

Efektem tych zabiegów jest obraz pięknych ludzi otoczonych eleganckimi przedmiotami, ubranych w wytworne ubrania oraz palących drogie papierosy. Uczucie to ma wywołać chęć bycia podobnym a to może nam zapewnić reklamowany produkt.J. Krall w swoich publikacjach wyróżnia sześć podstawowych rodzajów przekazów reklamowych. Zalicza do nich: styl życia, kawałek życia, animacja, demonstracja działania, rekomendacja, humor.Według D. Johnsona podstawowe formy to: demonstracja, dramatyzowana scenka historyjka, prezentacja, problem i rozwiązanie, porównanie, tortury.Lewiński, wyróżnia następujący podział filmów reklamowych: filmik fabularyzowany, film dokumentalny, film instruktażowy, film animowany, prezentacja, impresja, teledysk, formy publicystyczne, formy muzyczne, formy parateatralne, teleturniej .

Najpopularniejsze

  • Napisanie dobrego CV nie wymaga wielkich umiejętności. Zazwyczaj jego graficzno- estetyczną stronę ...
  •  Ludzie, którzy nie mają żadnych kwalifikacji i nie mogą znaleźć żadnej w miarę dobrze płatnej pr...
  • O najdziwniejszych zawodach.Większość z nas pracuje w normalnych firmach i na powszechnie znanych s...

Praca, której nie lubimy

Wielu młodych ludzi zastanawia się czy wybrać się na staż. Jest to na pewno bardzo korzystne dla pracodawców. Nie muszą płacić stażystom całej pensji, ponieważ dokłada do nich urząd pracy, a zyskują pełnowartościowego pracownika. Często jest to pierw...