Piosenka z reklamy

Praca Wiele zapomnianych dzisiaj piosenek, które były popularne jeszcze kilka lat temu, zostają wykorzystywane w reklamach różnych produktów. Wystarczy podać chociażby przykład lodów Algida, których reklamy wykorzystują bardzo popularny przed kilkoma laty przebój Safri Duo. Podobnie jest z polską reklamą coca coli, do której użyto muzyki z jednej z piosenek Kasi Kowalskiej. Jest wiele reklam, które stają się charakterystyczne i rozpoznawalne właśnie dzięki muzyce, jaką wykorzystują. Czasami zapominamy skąd te piosenki się wzięły i kojarzymy je już tylko z daną reklamą. Jest to świetny zabieg marketingowy. Reklam oglądamy tak wiele, że szybko i łatwo zapominamy. Jeśli usłyszymy piosenkę, która łatwo wpada w ucho, mamy większe szanse na zapamiętanie reklamy danego produktu, a gdy wbije nam się to w pamięć, to już jesteśmy straceni i kupujemy te reklamowane produkty. Muzyka jest bardzo ważna w reklamach. Ma przekazywać pozytywne emocje, zachęcać do zakupu, ale musi też być charakterystyczna, żeby nie zginęła w tłumie innych. Reklama, obojętnie jakiej jest formy i jaki ma przekazywać komunikat, tak naprawdę może mieć zarówno zalety, a więc reklama taka daje takie korzyści, jak również może powodować pewnego rodzaju wady. Jak chodzi o zalety reklamy no to są one w pewien sposób oczywiste. Skoro reklama ma przede wszystkim do czegoś nakłaniać, no to zaletą są płynące z niej korzyści. Korzyści jakie daje reklama to chociażby rozpowszechnienie informacji o danych produktach, jak również kształtowanie pewnych potrzeb społecznych lub po prostu "sprzedanie" danego produktu, przekonanie do danej osoby i tak dalej. Reklama to najlepszy sposób na zaistnienie.

Cele reklamy można pojmować jako definiowalne i mierzalne dążenia lub w szerszym strategicznym założeniu. W tym drugim wypadku są to następujące cele: - spowodowanie, by firma, produkt i marka stały się znane danemu segmentowi (grupie docelowej) odbiorców; - spowodowanie, by jak najszerszy krąg odbiorców był w stanie spontanicznie przywołać nazwę firmy, produktu lub(i) marki; - zachęcenie dotychczasowych nabywców do ponownego zakupu i zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu produktu; - wytworzenie i podtrzymywanie pozytywnego przekonania na temat firmy, produktu lub/i marki u stałych i potencjalnych klientów; - wytworzenie i podtrzymywanie (lub zmiana dotychczasowego negatywnego), pozytywnego wizerunku firmy, marki lub(i) marki w otoczeniu firmy; - wytworzenie i podtrzymywanie przychylności oraz wzajemnych dobrych stosunków i przychylnego klimatu ze strony otoczenia (wewnętrznego, tj. pracowników) i zewnętrznego, czyli wszystkich interesariuszy zewnętrznych, (ang. stakeholders), a w tym środowiska profesjonalnego i branży.

Najpopularniejsze

  • UJ już dawno przestał być najlepsza uczelnia w Polsce, została mu tylko taka opinia, owszem są dobr...
  • Pierwszym rodzajem jest umowa na czas określony. Umowa ta musi zawierać w jakim czasie mamy wykonyw...
  •  CB radio dokładnie wiemy do czego służy, ale jakby ktoś nie wiedział to już tłumaczę na czym to ...

Męskie przyjemności

Kobiety nie widzą w tym nic ciekawego i ekscytującego, ale mężczyźni to wprost uwielbiają. Jednym z najbardziej popularnych męskich hobby jest łowienie ryb. Niektórzy wyruszają na całe noce, żeby złowić upragniony gatunek ryby. Większość z nich to fa...