Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Omawiając problemy rozwoju marketingu należy stwierdzić, że posługuje się on określonymi pojęciami. Wyjaśnienie najważniejszych terminów i pojęć marketingu zamieszczono poniżej: - Potrzeby ludzkie to stan dyskomfortu psychicznego, spowodowany brakiem zaspokojenia określonych potrzeb wynikających z natury ludzkiej . Potrzeby wynikają z natury ludzkiej. Według A. Masłowa potrzeby grupują się w pewną hierarchię: począwszy od potrzeb podstawowych, zwanych również fizjologicznymi (żywność, ubranie, schronienie), kończąc na potrzebach wyższego rzędu, tj. potrzeb bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i uznania, samorealizacji. Hierarchiczny układ potrzeb oznacza, że potrzeby wyższego rzędu ujawniają się po zaspokojeniu grupy potrzeb znajdujących się niżej w hierarchii; - Pragnienie jest to chęć zaspokojenia określonych potrzeb w pewien specyficzny sposób. W zależności od regionu, grupy społecznej itp. istnieje różny model zaspokajania poszczególnych potrzeb, np. w zakresie wyżywienia, ubrania, ale także szacunku;

- Produktem w marketingu mogą być towary (przedmioty fizyczne), usługi, określone działania, organizacje, idee, ludzie, miejsca, które można zaoferować w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb lub pragnień. Produktem może być wszystko to, co może zostać sprzedane lub znaleźć zainteresowanie; poczynając od puszki coca-coli po ideę zbawienia. - Popyt to pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich nabycia. Zadaniem marketingu jest więc obok kształtowania pragnień (np. że w celu zaspokojenia potrzeby głodu powinni pragnąć ziemniaków), tworzenie właściwego produktu odznaczającego się odpowiednimi walorami jakościowymi, dostępnego i oferowanego po możliwej do zaakceptowania cenie. Popyt może być kształtowany poprzez reklamy, sponsorowane artykuły, lansowanie trendów, działania kryptomarketingowe (lansowanie produktu poprzez tworzenie z nich tła w filmach, serialach), przez wpychanie produkty do tzw. życia publicznego i społecznego.

Najpopularniejsze

  • Media to czwarta władza. Przynajmniej tak uważają politycy, którzy z mediami starają się żyć dobrze...
  • Początek o koncernie Morgan.Nie ma kompletnie żadnych wątpliwości co do tego, iż marka samochodów o...
  • Grand Press jest uznaną za najbardziej prestiżową nagrodą dla dziennikarzy w kilku kategoriach. Po ...

Nie ufaj mechanikowi

Mechanik potrzebnyMechanik to osoba z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, osoba, która w wielu przypadkach służy pomocą. Mechanik rowerowy pomoże nam zmienić oponę, dętkę, ustawi hamulce, wymieni klocki hamulcowe, poprawi stabilność jednośla...