Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Omawiając problemy rozwoju marketingu należy stwierdzić, że posługuje się on określonymi pojęciami. Wyjaśnienie najważniejszych terminów i pojęć marketingu zamieszczono poniżej: - Potrzeby ludzkie to stan dyskomfortu psychicznego, spowodowany brakiem zaspokojenia określonych potrzeb wynikających z natury ludzkiej . Potrzeby wynikają z natury ludzkiej. Według A. Masłowa potrzeby grupują się w pewną hierarchię: począwszy od potrzeb podstawowych, zwanych również fizjologicznymi (żywność, ubranie, schronienie), kończąc na potrzebach wyższego rzędu, tj. potrzeb bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i uznania, samorealizacji. Hierarchiczny układ potrzeb oznacza, że potrzeby wyższego rzędu ujawniają się po zaspokojeniu grupy potrzeb znajdujących się niżej w hierarchii; - Pragnienie jest to chęć zaspokojenia określonych potrzeb w pewien specyficzny sposób. W zależności od regionu, grupy społecznej itp. istnieje różny model zaspokajania poszczególnych potrzeb, np. w zakresie wyżywienia, ubrania, ale także szacunku;

- Produktem w marketingu mogą być towary (przedmioty fizyczne), usługi, określone działania, organizacje, idee, ludzie, miejsca, które można zaoferować w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb lub pragnień. Produktem może być wszystko to, co może zostać sprzedane lub znaleźć zainteresowanie; poczynając od puszki coca-coli po ideę zbawienia. - Popyt to pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich nabycia. Zadaniem marketingu jest więc obok kształtowania pragnień (np. że w celu zaspokojenia potrzeby głodu powinni pragnąć ziemniaków), tworzenie właściwego produktu odznaczającego się odpowiednimi walorami jakościowymi, dostępnego i oferowanego po możliwej do zaakceptowania cenie. Popyt może być kształtowany poprzez reklamy, sponsorowane artykuły, lansowanie trendów, działania kryptomarketingowe (lansowanie produktu poprzez tworzenie z nich tła w filmach, serialach), przez wpychanie produkty do tzw. życia publicznego i społecznego.

Najpopularniejsze

  • Biorąc ulotkę do ręki, większość z nas nawet na nią nie spojrzy, tylko bez wahania wrzuci ją do naj...
  • Spór jest normalnym elementem współżycia w grupie ludzi. Nie ma bowiem takich osób, których potrzeb...
  • Hasła reklamowe, czyli inaczej slogany, są nieodłącznym elementem reklamy prezentowanej w każdym ty...

Komputer

Komputer jest urządzeniem, które daje nam dziś wiele możliwości. Komputer stał się popularny stosunkowo niedawno. Jeszcze dwadzieścia lat temu byli ludzie, którzy nie wiedzieli, czym jest, zaś dziś nie wyobrażają sobie bez niego życia. Powstaje coraz...