Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Reklama rządzi się swoimi prawami, tylko od szczegółowego rozeznania i określenia grupy docelowej możliwe jest osiągniecie zamierzonych celów i rezultatów. Niektóre reklamy są szybko zapominane; inne (jak np. te firmy "Benetton") funkcjonują w ocenie konsumentów i ich wyobraźni jako pełne ekspresji, koloru, wyrazu, na długo też zapadają w pamięci. Często bywają szokujące, poprzez zestawienie ludzi, otoczenia, przedmiotów. Ale czy nie o to chodzi, aby szokować, być rozpoznawalnym, wyróżniać się.Żywot reklam jest krótki, jedne są kilkugodzinne - jednodniowe a pozostałe trwają w naszej świadomości i w środkach masowego przekazu przez dłużej. Dziś reklamotwórcy prześcigają się w tworzeniu komunikatu, granice są zatarte pomiędzy tym co brutalne, szokujące, tabu a tym co święte, wartościowe i symboliczne. Firmy, przedsiębiorstwa, aby myśleć o zyskach ze sprzedaży muszą dotrzeć do rzesz klientów, zainteresować ich produktem i usługą, muszą się wyróżniać z tłumu. Dlatego starają się tworzyć reklamy ciekawe, zapadające w naszej podświadomości.

Abraham Maslow postawił hipotezę, że człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb, zaś potrzeby te tworzą logiczną hierarchię. William Somerset Maugham napisał: "Potrzeba aprobaty otoczenia jest chyba najgłębiej zakorzenionym instynktem człowieka cywilizowanego." Ogniwem napędzającym zjawisko reklamy np. potrzeba prestiżu - a więc uznania, sukcesu i szacunku. Maslow słusznie umieścił ją dopiero na czwartym miejscu w hierarchii. Jak widać twórcy reklam chętnie czerpią również z psychologii. Wykorzystują wiedzę o potrzebach człowieka i sposobach wpływania na jego zachowania. Budzi to sporo kontrowersji. Dla jednych bowiem reklama to "tajemniczy uwodziciel", który wpływa na klientów, inni z kolei twierdzą, że reklama to terroryzowanie konsumenta. Osobiście uważam, że nawet najlepiej przemyślana i skomponowana reklama, nie jest w stanie z niepalącego zrobić palacza, czy też niepływającego nauczyć pływać. Bez wątpienia natomiast może nakłonić do zakupu lub skorzystania z usługi.

Najpopularniejsze

  • Mercedes to symbol samochodowy, a także jedna z najbardziej znanych i cenionych marek na całym świe...
  • Działalność w kole naukowym, to dla wielu studentów przywilej, który daje dużo frajdy. Działalność ...
  • W pracy lubią nas wykorzystywać. Pracujemy więcej i dłużej niż należy nie dostając za to wynagrodze...

Tradycyjne szukanie pracy

Tradycyjne poszukiwanie pracy wiąże się głównie z przeglądaniem gazet i wyszukiwaniem ogłoszeń o pracę. Wiele gazet emituje specjalne dodatki (raz lub dwa razy w tygodniu), gdzie możemy znaleźć ogromną ilość ogłoszeń od pracodawców jak i osób poszuku...