Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Reklama rządzi się swoimi prawami, tylko od szczegółowego rozeznania i określenia grupy docelowej możliwe jest osiągniecie zamierzonych celów i rezultatów. Niektóre reklamy są szybko zapominane; inne (jak np. te firmy "Benetton") funkcjonują w ocenie konsumentów i ich wyobraźni jako pełne ekspresji, koloru, wyrazu, na długo też zapadają w pamięci. Często bywają szokujące, poprzez zestawienie ludzi, otoczenia, przedmiotów. Ale czy nie o to chodzi, aby szokować, być rozpoznawalnym, wyróżniać się.Żywot reklam jest krótki, jedne są kilkugodzinne - jednodniowe a pozostałe trwają w naszej świadomości i w środkach masowego przekazu przez dłużej. Dziś reklamotwórcy prześcigają się w tworzeniu komunikatu, granice są zatarte pomiędzy tym co brutalne, szokujące, tabu a tym co święte, wartościowe i symboliczne. Firmy, przedsiębiorstwa, aby myśleć o zyskach ze sprzedaży muszą dotrzeć do rzesz klientów, zainteresować ich produktem i usługą, muszą się wyróżniać z tłumu. Dlatego starają się tworzyć reklamy ciekawe, zapadające w naszej podświadomości.

Abraham Maslow postawił hipotezę, że człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb, zaś potrzeby te tworzą logiczną hierarchię. William Somerset Maugham napisał: "Potrzeba aprobaty otoczenia jest chyba najgłębiej zakorzenionym instynktem człowieka cywilizowanego." Ogniwem napędzającym zjawisko reklamy np. potrzeba prestiżu - a więc uznania, sukcesu i szacunku. Maslow słusznie umieścił ją dopiero na czwartym miejscu w hierarchii. Jak widać twórcy reklam chętnie czerpią również z psychologii. Wykorzystują wiedzę o potrzebach człowieka i sposobach wpływania na jego zachowania. Budzi to sporo kontrowersji. Dla jednych bowiem reklama to "tajemniczy uwodziciel", który wpływa na klientów, inni z kolei twierdzą, że reklama to terroryzowanie konsumenta. Osobiście uważam, że nawet najlepiej przemyślana i skomponowana reklama, nie jest w stanie z niepalącego zrobić palacza, czy też niepływającego nauczyć pływać. Bez wątpienia natomiast może nakłonić do zakupu lub skorzystania z usługi.

Najpopularniejsze

  • Według Ph. Kotlera "Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby...
  • W 1909 roku powstała firma Suzuki Loom Company, która zajmowała się tworzeniem krosien tkackich. Za...
  • Jeśli wszyscy wybierali by dobrze płatny zawód bo ważniejsze są pieniądze w przyszłości niż marzeni...

Morgan

Początek o koncernie Morgan.Nie ma kompletnie żadnych wątpliwości co do tego, iż marka samochodów osobowych Morgan jest bardzo dobrą marką. Produkują oni naprawdę bardzo wysokiej klasy samochody luksusowe. Jest to jak najbardziej oczywista rzecz. Jed...