Rodzaje umów o pracę

Praca Pierwszym rodzajem jest umowa na czas określony. Umowa ta musi zawierać w jakim czasie mamy wykonywać prace, za którą będziemy dostawać wynagrodzenie. Mogą być zawarte dwie umowy na czas określony, a trzecia umowa na czas określony jest równoznaczna z umową na czas nieokreślony. Kolejną umową jest właśnie umową na czas nieokreślony. Tą umowę podpisujemy zazwyczaj, gdy pracodawca chce, abyśmy dłużej pracowali na danym stanowisku. Umowa na czas wykonywania pracy, podpisujemy ją podczas krótkich prac np. remont mieszkania. Tworzymy tą umowę, aby pracownicy zrobili nam remont wyznaczonym czasie i za ustaloną cenę. Mamy wtedy gwarancje, że praca będzie zrobiona. Ważna jest umowa na okres próbny zazwyczaj jest to nasza pierwsza umowa. Pracodawca chce, nas sprawdzić i wtedy zatrudnia nas na okres próbny. Może to zrobić tylko na trzy miesiące a później wybrać inny rodzaj umowy. Ostatnim rodzajem umowy o pracę jest umowa na zastępstwo. Podpisujemy ją wtedy, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie, gdy nie może wykonywać pracy.

Treść i forma umowy o pracę

Umowa o prace musi określać strony, które zawierają umowę. Muszą znaleźć się na niej nazwiska i własnoręczne podpisy zgadzające się na treść umowy. Poza tym musi znaleźć się tam rodzaj umowy, datę jej zawarcia i warunki pracy oraz wynagrodzenie. Każda umowa musi być zawarta na piśmie, aby mieć potwierdzenie zawarcia umowy. Jeśli pracodawca nie podpisał z nami umowy przed rozpoczęciem pracy to musi to zrobić w dniu rozpoczęcia pracy. Gdyż możemy pracować a później możemy nie dostać za to wynagrodzenia, jeśli nie będziemy mieć tego na piśmie. Ważne jest także aby w umowie było napisane ile dni pracujemy w miesiącu i ile godzin dziennie. Może znaleźć się także termin pracy np. 7.30 do 15.30. Powinien znaleźć się podpunkt, który będzie mówił nam, że za nadgodziny dostaniemy wynagrodzenie. Musimy także określić wymiar urlopu i w jaki sposób zgłaszamy naszą nieobecność jeśli jesteśmy np. chorzy i nie możemy przyjść do pracy. Każdą umowę wykonujemy w dwóch egzemplarzach, jedną dla nas a drugą dla pracodawcy. 5. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Każdą pracę można rozwiązać

Każdą pracę można rozwiązać, tylko w różny sposób. Istnieje rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Wtedy można w każdej chwili i przez każdą ze stron rozwiązać umowę. Jednak jeśli nie można rozwiązać umowy na mocy porozumienia stron to zostaje nam rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Zazwyczaj rozwiązuje się umowy na okres próbny, na czas nieokreślony i określony. Umowa na czas określony może być rozwiązana za dwu tygodniowym wypowiedzeniem. Jest tak wtedy, gdy podpisaliśmy umowę na pół roku, a strony uwzględniły rozwiązanie umowy. Natomiast umowę na czas próbny można rozwiązać trzy dni robocze jeśli pracowaliśmy dwa tygodnie, Tydzień jeśli próba była dwa tygodnie i dwa tygodnie jeśli próba 3był 3 miesiące. Jest to bardzo krótki czas, ale musimy dać pracodawcy czas na znalezienie zastępcy. Najdłuższy termin wypowiedzenia jest przy umowie na czas nieokreślony. Wtedy musimy uprzedzić pracodawcę trzy miesiące wcześniej jeśli pracowaliśmy tam już trzy lata. Możemy jednak już wcześniej poinformować pracodawcę, że zamierzamy zmienić pracę.

Tagi: umowa, praca, ludzie | Mapa strony

Najpopularniejsze

  • Bezinteresowna pomoc rozwija wiele bardzo przydatnych w zawodowym życiu cech. Badania pokazują, że ...
  • Według Ph. Kotlera "Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby...
  • Wielu młodych ludzi zastanawia się czy wybrać się na staż. Jest to na pewno bardzo korzystne dla pr...

praca IT Bydgoszcz

 W czasie lata pracodawcy pilnie poszukują pracowników sezonowych. Są to pracownicy cenni w każdej firmie, bo często zgadzaj a się na prace na czarno. Pracodawca nie musi wtedy odprowadzać żadnych składek ZUS ani niczego podobnego. Dlatego taki pra...