Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Termin opakowanie, pochodzi z języka łacińskiego (paceus), na przełomie XIX i XX wieku przeszedł on do naszego języka prawdopodobnie z język niemiecki (Packung, Packen). Etymolodzy z Niemiec m. in. F. Kluge-Mitzka, dopatrują się pochodzenia omawianego terminu od słów Pack, Packen, stosowanych w okresie flandryjskiego handlu wełną (około XII wieku) dla określenia masy zmiennych objętości wełny, która była przedmiotem transakcji. Jednak nie odnaleziono dalszych wskazówek, dotyczących znaczenia tego terminu.W współczesnych słownikach języka polskiego można tylko znaleźć, że termin opakowanie ma zasadniczo dwa znaczenia: przedmiotowe "to, czym się coś opakowuje" oraz czynnościowe "to, że się coś opakowuje".Zdefiniowanie terminu opakowanie nie jest łatwe, ze względu na jego pojemność, tzn. różnorodność obiektów, które obejmuje. Literatura przedmiotu jak również własne przemyślenia pozwoliły (na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku) na sformułowanie definicji opakowania, która mimo upływu lat pozostaje aktualna.

Opakowanie to wyrób, który jest używany w celu wytworzenia dodatkowej warstwy zewnętrznej w stosunku do innego wyrobu, spełniającej wiele użytecznych funkcji: - umożliwia przemieszczanie produktów w czasie ich wytwarzania, magazynowania, transportu i użytkowania; - ochrania produkt opakowany przed oddziaływaniem szkodliwych czynników zewnętrznych jak i chroni przed ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem zawartego w nim produktu na otoczenie; - wykorzystywane jest do identyfikacji zawartości poprzez przekazywanie informacji o produkcji tj. nazwie produktu, marce, producencie, terminie przydatności do spożycia, recepturze, sposobie postępowania z produktem w czasie przemieszczania i użytkowania; - stymulowania procesu sprzedaży poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji, kształtowi, wielkości, nadrukom, barwie, grafice; - z punktu widzenia ochrony środowiska powinien być jak najbardziej ekologiczny, zdatny do powtórnego wykorzystania, np. w wyniku recyklingu; - nakłady ponoszone na jego wytworzenie powinny być wynikiem spełnianych funkcji i okresu, przez jaki mają one być spełniane.Podobną, chociaż nie tak szczegółową, definicję opakowań może znaleźć w obowiązującej normie terminologicznej z zakresu opakowań: "Opakowanie to wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroniący środowisko przed szkodliwy oddziaływaniem niektórych produktów".

Najpopularniejsze

  • Pracodawca może dać pracownikowi karę jeśli na to zasłużył. Są różne sytuacje i zachowania złe, za ...
  • Grand Press jest uznaną za najbardziej prestiżową nagrodą dla dziennikarzy w kilku kategoriach. Po ...
  • Już nieco częściej spotykany. Samochód osobowy MG J-type Midget jest już zdecydowanie częściej spot...

Andropauza

Nie tylko kobiety męczą się typowymi dla menopauzy dolegliwościami. W życiu mężczyzn także pojawia się analogiczny do klimakterium okres . Nazywa się od andropauzą. Pojawia się ona na skutek zaburzenia erekcji , impotencją , uderzeniami gorąca, pogor...