Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Termin opakowanie, pochodzi z języka łacińskiego (paceus), na przełomie XIX i XX wieku przeszedł on do naszego języka prawdopodobnie z język niemiecki (Packung, Packen). Etymolodzy z Niemiec m. in. F. Kluge-Mitzka, dopatrują się pochodzenia omawianego terminu od słów Pack, Packen, stosowanych w okresie flandryjskiego handlu wełną (około XII wieku) dla określenia masy zmiennych objętości wełny, która była przedmiotem transakcji. Jednak nie odnaleziono dalszych wskazówek, dotyczących znaczenia tego terminu.W współczesnych słownikach języka polskiego można tylko znaleźć, że termin opakowanie ma zasadniczo dwa znaczenia: przedmiotowe "to, czym się coś opakowuje" oraz czynnościowe "to, że się coś opakowuje".Zdefiniowanie terminu opakowanie nie jest łatwe, ze względu na jego pojemność, tzn. różnorodność obiektów, które obejmuje. Literatura przedmiotu jak również własne przemyślenia pozwoliły (na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku) na sformułowanie definicji opakowania, która mimo upływu lat pozostaje aktualna.

Opakowanie to wyrób, który jest używany w celu wytworzenia dodatkowej warstwy zewnętrznej w stosunku do innego wyrobu, spełniającej wiele użytecznych funkcji: - umożliwia przemieszczanie produktów w czasie ich wytwarzania, magazynowania, transportu i użytkowania; - ochrania produkt opakowany przed oddziaływaniem szkodliwych czynników zewnętrznych jak i chroni przed ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem zawartego w nim produktu na otoczenie; - wykorzystywane jest do identyfikacji zawartości poprzez przekazywanie informacji o produkcji tj. nazwie produktu, marce, producencie, terminie przydatności do spożycia, recepturze, sposobie postępowania z produktem w czasie przemieszczania i użytkowania; - stymulowania procesu sprzedaży poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji, kształtowi, wielkości, nadrukom, barwie, grafice; - z punktu widzenia ochrony środowiska powinien być jak najbardziej ekologiczny, zdatny do powtórnego wykorzystania, np. w wyniku recyklingu; - nakłady ponoszone na jego wytworzenie powinny być wynikiem spełnianych funkcji i okresu, przez jaki mają one być spełniane.Podobną, chociaż nie tak szczegółową, definicję opakowań może znaleźć w obowiązującej normie terminologicznej z zakresu opakowań: "Opakowanie to wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroniący środowisko przed szkodliwy oddziaływaniem niektórych produktów".

Najpopularniejsze

  • Dobra reklama to gra. Jej zadaniem jest działanie na nasza psychikę. Nie ma rzeczy, których nie pot...
  • Najniższe dopuszczalne wynagrodzenie jest kwotą regulowaną prawnie, wyliczaną na podstawie wskaźnik...
  • Należy sądzić, że reklama sama w sobie nie jest niczym złym. Mimo to nie sposób oddzielić manipulac...

Poznaj swoje prawa

W pracy lubią nas wykorzystywać. Pracujemy więcej i dłużej niż należy nie dostając za to wynagrodzenie. Pracodawca nie płaci na nas składek na ubezpieczenie społeczne, kombinuje z umowami. Sposobów na oszukanie pracownika jest wiele, ale działa to ty...