Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Praca

Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika lub pracodawcy. Z winy pracownika następuje wtedy, gdy pracownik nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków jakie posiada w umowie o pracę. Może nastąpić również wtedy, gdy pracownik popełnił przestępstwo, które zostało mu udowodnione przez sąd. Wtedy pracodawca może zwolnić osobę, musi tylko podać przyczynę, która będzie oczywista dla pracownika. Kolejnym powodem może być utrata kwalifikacji potrzebnych na danym stanowisku np. Pracownik, który jeździ tirami stracił prawo jazdy. Nie może on jeździć już samochodami to jest niepotrzebny w firmie. Istnieją także, rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Może to być niezdolność do pracy w wyniku choroby. Jeśli zachorujemy i nie będziemy mogli pracować to pracodawca może nas w każdej chwili zwolnić. Także może nam rozwiązać umowę jeśli nie ma nas w pracy przez miesiąc a nieobecność ta jest nieusprawiedliwiona. Pracownik może także rozwiązać umowę jeśli wykonywana praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie.

Wynagrodzenie za pracę

Warunki wynagrodzenia za pracę powinny być jasno i szczegółowo opisane w umowie o pracę. Wynagrodzenie ustala pracodawca wraz z układami zbiorowymi pracy. Są różne systemy wynagrodzenia. Zazwyczaj otrzymujemy je raz w miesiącu na konto lub do ręki. Ale istnieją także inne np. wynagrodzenie za czas pracy. Jeśli mamy pracę ośmiogodzinną to za tyle dostajemy wynagrodzenie, nie jest ważne ile zrobiliśmy w tym czasie. Kolejnym rodzajem wynagrodzenia są czasowo – premiowe. Dostajemy je wtedy, gdy zrobimy jaką pracę szybciej niż obiecaliśmy. Można tak mobilizować do pracy pracowników, gdyż wiedza, ze dostaną premię. Najtrudniej zarobić w systemie akordowym. Wtedy dostajemy za to co zrobiliśmy np. Za jedno pudełko truskawek dostajemy pięć złotych. Jest jeszcze wynagrodzenie prowizyjne ale rzadko używane. Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia, ani przenieść ją na inną osobę. Z wynagrodzenia muszą być odtrącone następujące elementy składki na ubezpieczenie społeczne i lekarskie oraz zaliczki na podatek dochodowy .

Pojęcie i definicja mobbingu

Zdefiniowanie pojęcia „ mobbingu” jest trudnym i ważnym zagadnieniem zarówno dla celów badawczych, dla pracowników, jak i dla instytucji rozstrzygających z tego tytułu spory. Mobbing to pojęcie wielopostaciowe trudne, wymierne i subiektywne. Mobbing, ma wiele twarzy i to utrudnia jego zdefiniowanie i walkę z nim. Dla pracowników przepisy o mobbingu miały być ochroną przed szykanami, tymczasem stały się sposobem zemsty, na nielubianych kierownikach. O zjawisku mobbingu mówi się coraz częściej i głośniej we wszystkich miejscach, w których pojawia się przemoc fizyczna i psychiczna, a więc w pracy, szkole i rodzinie. Mobbing można określić jako wrogie, niszczące systematyczne i nieestetyczne zjawisko, powtarzające się zachowanie skierowane wobec jednej osoby lub grupy osób w wyniku, którego następuje psychiczne zniszczenie pracownika. Kodeks Pracy mówi. Iż pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Mobbing definiowany jest różnie, niemniej jednak podstawowy jego charakter jest ten sam. To usystematyzowana forma celowego dręczenia psychicznego, polegająca na prezentowaniu wrogich zachowań wobec pracownika.

Tagi: mobbing, wypłata, pracownik | Mapa strony

Najpopularniejsze

  • To, że wybieramy taki czy inny rodzaj hobby zależy od wielu rzeczy. Jedną z nich jest jest miejsce....
  • Zwolnienie jest to rozwianie umowy. Zazwyczaj jest tak ze, kiedy podpisujemy umowę to robimy to na ...
  • Szycie jakiego podejmuje się szwaczka najczęściej jest poprzedzone zamówieniem, ponieważ nikt w gru...

Wojsko

Mundur jest ubraniem, jaki noszą żołnierze, jest on bardzo specyficzny i zawsze jest w kolorze zielonym. Każdy, kto należy do wojska musi nosić na sobie odpowiedni strój tak by było go można rozpoznać wśród innych ludzi. Osoba tak musi przede wszystk...