Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Słowo marketing pochodzi od angielskiego "market" i oznacza zajmowanie się rynkami. W literaturze przedmiotu używane jest ono w wersji oryginalnej. Jego pojęcie wywodzi się z funkcji zbytu wyrobów. W miarę przekształcania się rynku producenta w kierunku rynku konsumenta (odbiorcy) oraz rosnących trudności ze zbytem, funkcja sprzedaży zyskiwała na znaczeniu i była poszerzana przekształcając się w funkcję określaną współcześnie mianem marketingu. Początkowo marketing odnoszono do przedsięwzięć gospodarczych, których celem było osiągnięcie zysku. Obecnie zasady marketingu odnoszone są również do instytucji i organizacji nie nastawionych na zysk.Marketing jako dział nauki oraz zbiór zasad teoretycznych został wyodrębniony w połowie XX wieku w USA. Jednak w praktyce przypadki stosowania elementów marketingu były znane dużo wcześniej. Jak podaje P. Drucker, pierwszym Amerykaninem, który około 1850 roku w praktyce zastosował marketing, był wynalazca i konstruktor żniwiarki Cyrus McCormick. Zastosował on podstawowe narzędzia nowoczesnego marketingu, były to: badania rynkowe i analizę rynku, politykę ustalania cen, serwis posprzedażowy oraz system dostawy części zamiennych i usług dla klienta, sprzedaż ratalną itp. Właśnie na drodze uogólnienia doświadczeń praktyki gospodarczej powstała teoria marketingu.

Rozwój marketingu związany jest z rozwojem gospodarki rynkowej, polegającej na masowej produkcji, dystrybucji, rozwojem rynku i procesów wymiany, wzrostem podaży i konkurencji między dostawcami. Stosowanie zasad marketingu było sposobem na osiąganie sukcesów przedsiębiorstwom działającym w warunkach przewagi podaży nad popytem na rynku oraz rosnącej konkurencji.Formułowane definicje marketingu akcentują ukierunkowanie działań na rynek i klienta, podkreślając jednocześnie konieczność zintegrowanego oddziaływania na rynek poprzez instrumenty marketingowe oraz potrzebę zabezpieczenia zyskowności działalności gospodarczej. Już w roku 1776 ojciec nowoczesnej ekonomi Adam Smith w dziele pt. "Bogactwo narodów" w stwierdzeniu: "Konsumpcja jest solą i celem całej produkcji, a w interesie producenta leży dbanie i promowanie potrzeb konsumenta" zawarł istotę współczesnego marketingu.

Najpopularniejsze

  • Kolejny rzadki samochód. Mogło by się właściwie wydawać, iż samochód Morgan 4/4 IV jest zdecydowani...
  • O sytuacji na rynku pracy w dobie kryzysu.Wiele słyszy się o tym, że kryzys powoduje redukcję miejs...
  • Producenci posiadając wiedzę o oczekiwanych wartościach cech, mają możliwość wpływania na decyzję k...

Ulotki

Kiedy wychodzimy do centrum miasta, co co chwile natykamy się na ulotkowiczów wpychających w nasze ręce drukowane reklamy. A to sklep, bank, czasami pizzeria lub dyskoteka. Projektowanie i drukowanie ulotek pochłania miliony złotych, zyskują na tym n...