Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Słowo marketing pochodzi od angielskiego "market" i oznacza zajmowanie się rynkami. W literaturze przedmiotu używane jest ono w wersji oryginalnej. Jego pojęcie wywodzi się z funkcji zbytu wyrobów. W miarę przekształcania się rynku producenta w kierunku rynku konsumenta (odbiorcy) oraz rosnących trudności ze zbytem, funkcja sprzedaży zyskiwała na znaczeniu i była poszerzana przekształcając się w funkcję określaną współcześnie mianem marketingu. Początkowo marketing odnoszono do przedsięwzięć gospodarczych, których celem było osiągnięcie zysku. Obecnie zasady marketingu odnoszone są również do instytucji i organizacji nie nastawionych na zysk.Marketing jako dział nauki oraz zbiór zasad teoretycznych został wyodrębniony w połowie XX wieku w USA. Jednak w praktyce przypadki stosowania elementów marketingu były znane dużo wcześniej. Jak podaje P. Drucker, pierwszym Amerykaninem, który około 1850 roku w praktyce zastosował marketing, był wynalazca i konstruktor żniwiarki Cyrus McCormick. Zastosował on podstawowe narzędzia nowoczesnego marketingu, były to: badania rynkowe i analizę rynku, politykę ustalania cen, serwis posprzedażowy oraz system dostawy części zamiennych i usług dla klienta, sprzedaż ratalną itp. Właśnie na drodze uogólnienia doświadczeń praktyki gospodarczej powstała teoria marketingu.

Rozwój marketingu związany jest z rozwojem gospodarki rynkowej, polegającej na masowej produkcji, dystrybucji, rozwojem rynku i procesów wymiany, wzrostem podaży i konkurencji między dostawcami. Stosowanie zasad marketingu było sposobem na osiąganie sukcesów przedsiębiorstwom działającym w warunkach przewagi podaży nad popytem na rynku oraz rosnącej konkurencji.Formułowane definicje marketingu akcentują ukierunkowanie działań na rynek i klienta, podkreślając jednocześnie konieczność zintegrowanego oddziaływania na rynek poprzez instrumenty marketingowe oraz potrzebę zabezpieczenia zyskowności działalności gospodarczej. Już w roku 1776 ojciec nowoczesnej ekonomi Adam Smith w dziele pt. "Bogactwo narodów" w stwierdzeniu: "Konsumpcja jest solą i celem całej produkcji, a w interesie producenta leży dbanie i promowanie potrzeb konsumenta" zawarł istotę współczesnego marketingu.

Najpopularniejsze

  • Starzy, doświadczeni pracownicy wracają do łask. Okazuje się bowiem, że młodzi wykształceni ludzie,...
  • Mechanik potrzebnyMechanik to osoba z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, osoba, która w w...
  • Termin opakowanie, pochodzi z języka łacińskiego (paceus), na przełomie XIX i XX wieku przeszedł on...

praca białystok

 Praca w szkole, gdy pełnimy funkcję nauczyciela, także może dawać dużo satysfakcji. I chociaż życie nauczyciela wcale nie jest takie słodkie, jak to się wydaje, to i tak jest to bardzo interesujące zajęcie. Nauczyciel nie ma dwóch miesięcy wakacji...