Sobota - w środę

Praca Sobota - w środę Prawo pracy jest bardzo kompleksowym zbiorem przepisów regulującym wiele kwestii, które mogą wydawać się na pierwszy rzut oka dość egzotyczne. Istnieje tam na przykład zapis pozwalający, czy też raczej nakazujący organizację dnia wolnego, jeśli w dzień ustawowo wolny pracownik zmuszony jest pracować. Prosty przykład. Zasadniczo tydzień pracujący trwa od poniedziałku do piątku. Jednak, z różnych przyczyn pracownik pracę wykonuje także w sobotę. Umowa o pracę w takim wypadku nie precyzuje wynagrodzenia za ten dzień pracy, ponieważ jako okres pracujący wymienione są tylko dni powszednie. W związku z tym wielu pracodawców zasłaniając się umową o pracę odmawia wypłaty rekompensaty za prace wykonywaną w dzień wolny. Jest to działanie absolutnie bezprawne, ponieważ w zapisach prawa pracy znajduje się przepis, mówiący wyraźnie i dobitnie, iź w takim jak powyższy przypadku pracownikowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie. Podobnie w przypadku innych dni wolnych ustalonych w inny sposób, na przykład w święta państwowe i inne dni ustawowo wolne od pracy. Pracodawca ma również obowiązek w okresie rozliczeniowym „oddać” pracownikowi dzień wolny, który ten przepracował.

Wynagrodzenie - tajne

W wielu umowach znajduje się wiele interesujących zapisów. Jednym z nich jest klauzula stwierdzająca, że wysokości pensji nie wolno ujawniać osobom trzecim. Jest to zapis kontrowersyjny. Z jednej strony wysokość pensji jest dobrem osobowym więc jako takie podlega ochronie. Chodzi o to, ze wysokość pensji Kowalskiego, poza nim samym, może znać jedynie przełożony oraz osoba zajmująca się obliczaniem pensji pracowników, natomiast koledzy z firmy już dowiedzieć się o niej nie mogą. Gdyby sprawa była tak prosta, to problem w zasadzie by nie istniał. Jednak niekiedy problem jest dość poważny, ponieważ taki zapis uniemożliwia pracownikowi sprawdzenie czy nie jest dyskryminowany. Zasadniczo związki zawodowe maja prawo do kontroli wysokości wynagrodzeń, jednak stosowanie takiej klauzuli w praktyce wyklucza taką możliwość. Jako ograniczanie dostępu do rzetelnej informacji i prawa do swobodnego dysponowania swoim wynagrodzeniem przepis o niejawności wysokości zarobków jest poważnym naruszeniem kodeksu pracy. W związku z tym eksperci prawa pracy są jednomyślni. Klauzula taka jest bezprawna i jako taka nie ma żadnej mocy prawnej jako zakaz kompleksowy i kategoryczny. Pracownik może wysokość wynagrodzenia ujawnić, o ile ma to służyć sprawdzeniu wykonywania przez pracodawcę przepisów prawa pracy czy innych umów.

Płatny urlop bezpłatny

Są pewne przepisy z zakresu prawa pracy, które nieuczciwi pracodawcy próbują wykorzystać, żeby zmniejszyć swoje koszty. Odbywa się to jednak kosztem pracownika, co jest postępowaniem karygodnym. Jak sama nazwa wskazuje urlop bezpłatny to okres przez który pracownik nie pobiera wynagrodzenia. Teoretycznie, bo w praktyce nie zawsze. Jeden z takich procederów został ostatnio nagłośniony, a finał sprawy miał miejsce przed wokandą Sądu Najwyższego. Poszło o to, że aby uniknąć redukcji zatrudnienia pracodawca wysłał pracownika na urlop bezpłatny. Jednak w tym czasie pracownik był różnymi metodami nacisku zmuszany do normalnej pracy. Sąd najwyższy uwzględniając zapisy Kodeksu Cywilnego nakazał pracodawcy wypłatę wynagrodzenia. Czas kryzysu nie jest łatwy ani dla pracodawcy ani dla pracownika, jednak wszystkie podejmowane w tym czasie działania muszą być zgodne z literą prawa. Nie jest tak, że w czasie kryzysu prawo pracy przestaje nagle obowiązywać. Nic z tych rzeczy. A prawo to głosi przede wszystkim, że pracownikowi za wykonaną pracę należy się odpowiednie wynagrodzenie. Sprawy takie jak ta świadczą o tym, że w Polsce jeszcze daleka droga do tego, aby pracownik nie był dla niektórych pracodawców niewolnikiem, ale istotną częścią zakładu produkcyjnego.

Tagi: praca, urlop, wynagrodzenie | Mapa strony

Najpopularniejsze

  • W każdej stacji telewizyjnej, co najmniej kilkanaście razy dziennie można natknąć się na tak zwane ...
  • Warsztaty samochodowe są przeważnie wyposażone w kanał, ponieważ dzięki niemu posiadamy bardzo dobr...
  • Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. ...

Wypadek przy pracy

Każdy zatrudniony pracownik ma potrącaną składkę na ubezpieczenie, więc w razie wypadku przy pracy należy mu się odszkodowanie. Wypadkiem przy pracy jest nagłe, niespodziewane zdarzenie, które wynikło w związku z wykonywaną pracą oraz nastąpił wyraźn...