Wstęp

Praca Praca strażnika nie jest taka łatwa, a w szczególności kiedy musimy ochraniać jakieś bardzo popularne miejsce o bardzo wysokim ryzyku wystąpienia przestępstwa. Czasami można się spotkać oczywiście z ludźmi, którzy bardzo dobrze czują się w tej roli jednak w momencie kiedy pojawia się zagrożenie w gruncie rzeczy nie potrafią się odpowiednio zachować, bardzo często spotyka się ludzi pracujących w charakterze strażników, ale w wieku podeszłym, czyli tak zwanych emerytów. Pracodawca jest zadowolony, ponieważ od takiej osoby w gruncie rzeczy nie musi odprowadzać zbyt wielkich podatków, czyli jego praca jest dla niego bardzo przydatna, ale w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli kiedy jest potrzebne interwencja ochroniarza oczywiście nie da dana osoby sobie rady, ponieważ człowiek starszy nie jest w stanie się zbytnio oprzeć siła napastnika. Ochrona posiada kilka bardzo ważnych aspektów, ponieważ możemy wyróżnić pracowników na budowie czy nawet w super markecie, ale również istnieje ochrona życia i osób.

Place budowy najczęściej są ogrodzone, a co za tym idzie oczywiście osoby nieupoważnione mają wstęp wzbroniony, czyli nie można im wchodzić na teren budowy, a co za tym idzie jeżeli złamią zakaz najczęściej spotyka ich za to kara czasami nawet pozbawienia wolności, co w gruncie rzeczy jest bardzo wielką karą. Ochroniarz ma w gruncie rzeczy dość prostą pracę, ponieważ musi jedynie pilnować porządku i ładu na placu budowy. W jego obowiązkach leży również pilnowanie aby pracownicy przypadkiem nie próbowali wynieść jakiegoś towaru z terenu budowy, ponieważ będzie to oznaczało stratę majątkową dla firmy, a jednocześnie można oskarżyć strażnika o współudział w przestępstwie. Czasami strażnicy nie sa w stanie podołać opanowaniu zagrożeniu jakie się pojawiło, a wiec ich obowiązkiem jest poinformować odpowiednie służby o danym zajściu lub nawet wezwanie pomocy czyli wsparcia ze strony na przykład policji. Strażnicy musza mieć bardzo czujną uwagę, ponieważ ludzie zawsze kombinują jak dorobić się w nieuczciwy sposób.

Praca ochroniarza w super markecie jest zazwyczaj bardzo prosta, ponieważ polega ona jedynie na pilnowaniu klientów i reagowanie w przypadku nieodpowiedniego zachowania osób w danym sklepie. Bardzo często zdarza się taka sytuacja, że cały dzień pracy ochroniarza w pracy polega na chodzeniu po terenie sklepu i oglądanie ludzi czy czasem nie czynią żadnych podejrzanych gestów, czyli prosto mówiąc czy nie mają zamiaru ukraść jakiegoś artykułu. Do obowiązków ochroniarzy najczęściej należy również otwieranie i zamykanie sklepu, co oczywiście wiąże się z tym czy kasjerki są gotowe zacząć przyjmować klientów. Godziny pracy sklepu są określone odgórnie, a wiec nie mamy zbyt wielkiego prawa wyboru. Ochroniarz na koniec zmiany oprócz tego, że musi zamknąć drzwi wejściowe, to na dodatek musi sprawdzić pracowników czy aby przypadkiem nie starają się wynieść czegoś w nieuczciwy sposób, jest to bardzo niewdzięczna praca, jednak obowiązków się nie wybiera, a co za tym idzie będziemy zmuszeni do tego, aby je wykonywać.

Tagi: sklep, ochroniarz, klient | Mapa strony

Najpopularniejsze

  •  Reklama jest czynnikiem napędzającym całą machinę marketingu, a co za tym idzie, jest doskonałym ...
  • Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika lub pracodawcy. Z winy ...
  • Może nie jest to typowe hobby, a jedynie pewna forma spędzania wolnego czasu, ale trzeba i o tym ws...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

A. Maslow opracował najsłynniejszą hierarchię potrzeb. Zgodnie tą hierarchią potrzeby zostały sklasyfikowane z punktu widzenia ich ważności i intensywności występowania. Wyróżnione na tej podstawie potrzeby wyższego rzędu mogą być zaspokojone dopiero...