Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Przedsiębiorstwo swoje cele może formułować w sposób otwarty lub zamknięty. Proces formułowania celu w sposobem otwartym polega tylko na określaniu kierunku jego zmian. Kierunkiem tym może być np. poziomu zysku lub maksymalizowanie wielkości sprzedaży, minimalizowanie poziomu kosztów, zwiększanie udziału w rynku itp. Natomiast formułowanie celu sposobem zamkniętym polega na określeniu dokładnej jego wielkości, która musi być osiągnięta w danym przedziale czasu, tj. określenie dokładnej wielkości sprzedaży, poziomu zysku itp., ma to ułatwić programowanie działań i instrumentów marketingowych jak również kontrolę ich skuteczności z punktu widzenia realizacji konkretnego celu. Po osiągnięciu oczekiwanej wielkości celu może zostać on przekształcony w cel formułowany w sposobem otwartym.

Wielkość i struktura zasobów oddziałuje na poszczególne działania i instrumenty marketingu, czego następstwem jest siła oddziaływania na zjawiska rynkowe. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje dużymi zasobami o pożądanej strukturze, to pozytywnie wpływa to kształtowaniu odpowiedniego zbioru działań i instrumentów marketingowych. Jednak zasoby mogą występować w ilości ograniczonej. Może odnosić się to do wszystkich zasobów lub tylko niektórych z nich. W zależności od dostępności poszczególnych zasobów mogą tworzyć łagodniejsze lub ostrzejsze ograniczenia w procesach kształtowania zintegrowanego zbioru działań i instrumentów.Strukturalny charakter marketingu powoduje, że kluczowe znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, ale również ich struktura. Poszczególne działania i instrumenty marketingowe mogą być tworzone w warunkach istnienia różnorakiego rodzaju zasobów. Niedobór pewnych zasobów oraz nadwyżka innych mogą prowadzić do tego, że nie można osiągnąć pożądanego poziomu zintegrowania działań instrumentów. Wówczas marketing może być mało oszczędny, jak również skuteczny w ramach procesu kształtowania zjawisk rynkowych.

Najpopularniejsze

  • Bardzo rzadki samochód. Morgan 4/4 III jest zdecydowanie jednym z najrzadszych samochodów w całej h...
  • Sprzątanie w miejscu pracy jest bardzo ważne, ponieważ jak już wspomniałem pomaga nam zachować higi...
  • Kto choć raz był w miasteczku takim jak holenderskie Helmond, ten już nigdy nie będzie się w stanie...

Sprzątanie w szkołach

Szkolne sprzątaczki nie posiadają prostego życia, ponieważ młodzież szkolna bardzo często nie potrafi zrozumieć że żadna praca nie hańbi. Najczęściej takie nieprzyjemne sytuacje spotyka się nigdzie indziej jak na przykład w podstawówce czy gimnazjum,...