Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Producenci posiadając wiedzę o oczekiwanych wartościach cech, mają możliwość wpływania na decyzję konsumentów oraz mogą stosować określone strategie sprzedaży np.: - zmodyfikować produkt w taki sposób, by posiadał cechy pożądane przez konsumentów (tego typu działania są nazywane rzeczywistą zmianą pozycji); - zmienić przekonania konsumentów co do pozycji, którą zajmuje produkt w zakresie najważniejszych cech (strategia zmiany przekonań o marce nazywana jest psychologiczną zmianą pozycji); - zmienić opinie konsumentów na temat produktów konkurencji (strategię tego typu stosuje się wówczas, gdy konsumenci mają mylne przekonanie, że produkty konkurentów są wyższej jakości, niż jest w rzeczywistości, i określa się ją zmianą pozycji w stosunku do konkurencji, a podstawowym jej narzędziem jest reklama porównawcza); - zmodyfikować znaczenie ważności cech (producent może próbować przekonać konsumenta, by przywiązał większe znaczenie do cech, które wyróżniają jego produkt); - zwrócić uwagę konsumentów na cechę, które są lekceważone i wskazywać na korzyści jakie płynął z tej konkretnej cechy; - zmieniać ideały konsumentów przez kuszenie ich, by w obrębie jednej lub kilku cech zmienili świadomość co do tego, jaki powinien być ich idealny produkt.

Wartościowanie alternatyw wyboru przebiega w wyniku kalkulacji korzyści oraz strat, które wynikają z wyboru jednej możliwości, a odrzucenia drugiej. W trakcie dokonywania wyboru uwydatniają się tendencje do przedkładania jednych alternatyw nad drugie, wynikające z upodobań konsumenta. Na skutek wartościowania cech poszczególnych produktów jak i oceny alternatywnych rozwiązań, obszar wyboru konsumenta zmniejsza się do kilku najbardziej preferowanych marek produktu, które wchodzą w skład tzw. zbioru wyboru. Konsument jest zmuszony dokonać wyboru konkretnej marki produktu. Po dokonanej ocenie konsument może stwierdzić, że w grupie rozważanych produktów nie ma tego, który zaspokoiłby odczuwaną potrzebę. W takiej sytuacji konsument może rozpocząć gromadzenie dodatkowych informacji o produktach. Prowadzi to do poprzedniej fazy podejmowania decyzji zakupu.Konsument podejmując decyzję zakupu kieruje się dokonanym wyborem, który przede wszystkim dotyczy samego faktu dokonania jakiegokolwiek zakupu wobec istniejącej możliwości zaoszczędzenia środków finansowych. Zakup jest ostatnim elementem kończącym proces wartościowania, który rozstrzygającym o ostatecznym wyborze poszczególnych elementów, takich jak: marka produktu, typ, miejsce zakupu, ilość, cena, formy zapłaty (gotówka, kredyt), czas, przeznaczenie.

Najpopularniejsze

  • Polska edukacja z roku na rok przechodzi kolejne reformy. Nie nadążają za nimi nawet sami nauczycie...
  • Nagroda wątpliwej przyjemności przyznawana corocznie wścibskim dziennikarzom. Tytuł wymyśliło Stowa...
  • W 1909 roku powstała firma Suzuki Loom Company, która zajmowała się tworzeniem krosien tkackich. Za...

Bilboard

Obraz i atrakcyjność wizualna jako najistotniejszy element perswazyjny podczas tworzenia billboardów oraz zdjęć zamieszczanych w prasie.Odwrotna sytuacja niż w przypadku reklamy radiowej istnieje na rynku reklam dostępnych w kolorowych magazynach ora...