Wolontariat

Praca Bezinteresowna pomoc rozwija wiele bardzo przydatnych w zawodowym życiu cech. Badania pokazują, że ponad połowa polskiego społeczeństwa chce pomagać innym ludziom. Niestety na chęci się kończy, bo w rzeczywistości z wolontariatem zetknęło się niespełna 50% Polaków. Pracowali oni w większości na rzecz swojego środowiska lokalnego. Było to z reguły działanie jednorazowe. Polskie prawo definiuje wolontariat, jako dobrowolną i bezpłatną prace. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgodna rodziców. Przepisy zabraniają wypłacania wynagrodzenia za świadczenia wolontariusza. Fundacje i stowarzyszenia mogą za to pokrywać koszty związane z dojazdem i innym działaniami niezbędnymi do pełnienia wolontariatu. W Polsce najczęściej jako wolontariusze pracują osoby młode, studenci oraz licealiści. Świadczona przez nich pomoc najczęściej dotyczy opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi z hospicjów i domów dziecka. Praca w charakterze wolontariusza, to bardzo znaczący atut, zwłaszcza dla osób z małym doświadczeniem zawodowym. Warto podkreślić, że wolontariat, to nie tylko bezpośrednia pomoc drugiemu człowiekowi. Jest wiele działań pośrednich, takich jak; korepetycje, kwesty, projektowanie stron internetowych.

Powodów pomagania innym jest wiele. Żaden wolontariusz nie wątpi w słuszność swojej pracy. Badania pokazują, że najczęstszymi powodami decydującym o podjęciu pracy w charakterze wolontariusza są przekonania religijne, moralne i polityczne. Drugim najczęściej wymienianym powodem jest nadzieja na odwzajemnienie pomocy w sytuacji, kiedy będzie ona potrzebna. Jest to także ciekawa praca, dająca bezinteresownie coś od siebie innym. Zapłatą jest wyraz wdzięczności i uśmiech na twarzy. Nie ma nic bardziej cennego dla wolontariusza, jak radość, którą sprawia innym. W przypadku studentów, którzy zaczynają dopiero swoją drogę do kariery, wolontariat może być bardzo pomocny w ubieganiu się o zarobkową pracę. Dane statystyczne pokazują, że z roku na rok liczba aktywnych wolontariuszy się zmniejsza. W tej pracy bardzo ważne jest zaangażowanie, odpowiedzialność i przekonanie o wielkiej wadze swojej pracy. Centrum Wolontariatu obliczyło, że przeciętny wolontariusz poświęca około dwie godziny tygodniowo na pracę charytatywną. Jest to niewiele, ale znacznie procentuje na rzecz potrzebujących. Zdobyte umiejętności są potem bardzo przydatne w zawodowej karierze.

Konserwator powierzchni płaskich to nic innego jak posada sprzątacza, który oczywiście czasami musie się nieźle naparować aby udało mu się doprowadzić do porządku odpowiednie powierzchnie. Zazwyczaj praca sprzątacza nie jest ciężka, jednak nie zawsze ponieważ sprzątanie czyli porządkowanie pomieszczeń i powierzchni otwartych potrafi być monotonne i oczywiście pracochłonne. Sprzątacz wie jaka jest jego rola i za co ma płacone, a więc nie można sobie pozwolić na niedokładne wykonywanie swojej pracy, ponieważ będzie to bardzo widoczne, a wszelkie formy niedoskonałości będą oczywiście nie pozytywnie odbierane. Poza tym jeżeli niekompetencja będzie się powtarzała to najczęściej taka osoba straci pracę, ponieważ nikt nie ma zamiaru oczywiście utrzymywać osoby, która nie potrafi wykonywa poleconych jej zajęć. Oczywiście sprzątanie ma również swoje granice, czyli nie można wymagać od danej osoby niemożliwego, musimy jasna sprawa przestrzegać odpowiednich przepisów BHP i praw pracownika.

Tagi: praca, pomoc, kariera | Mapa strony

Najpopularniejsze

  •  Architektura krajobrazu dopiero niedawno została wprowadzona na uniwersytety. Jest to kierunek i...
  • Mercedes to symbol samochodowy, a także jedna z najbardziej znanych i cenionych marek na całym świe...
  •  Zamawianie towaru jest to rozdaj zamówienia dla fabryk czy też innych sklepów. Zamawianie towaru...

Odpowiednia pozycja

Wiele osób zapomina, ze także niezwykle ważna jest pozycja, w jakiej siedzimy przy komputerze. Wiele osób pracuje przy komputerze nawet po kilka czy kilkanaście godzin w ciągu dnia. Często odczują oni zmęczenie ora ból mięśni, który nie pozwala na ef...