Wypadek przy pracy

Praca Każdy zatrudniony pracownik ma potrącaną składkę na ubezpieczenie, więc w razie wypadku przy pracy należy mu się odszkodowanie. Wypadkiem przy pracy jest nagłe, niespodziewane zdarzenie, które wynikło w związku z wykonywaną pracą oraz nastąpił wyraźnie widoczny uraz. Jeśli któryś z tych warunków nie został spełniony to nie można mówić o wypadku przy pracy. Każdy pracownik, który uległ wypadkowi, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Niezwłocznie oznacza to, że musi być to wykonane bez zbędnej zwłoki. Kiedy informacja o wypadku dotrze do pracodawcy, wtedy on powiadamia inspektora bhp i zostaje powołany zespół powypadkowy oraz uruchomiona procedura powypadkowa. Zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego. W tym czasie musi przesłuchać poszkodowanego i świadków zdarzenia oraz przygotować wszystkie dokumenty do wysłania do zakładu ubezpieczeń społecznych. Po wypełnieniu dokumentów podpisy składają wszyscy zainteresowani, wszystko zostaje wysłane, a poszkodowany czeka na odszkodowanie. Jednym z terminów, jakie warto poznać, jest praca dorywcza. To szczególna forma pracy, jaką wykonujemy niejako dodatkowo, obok naszych normalnych zajęć, takich jak zwykła praca bądź nauka. Dzięki takiemu dorywczemu zajęciu zarobimy na dodatkowe przyjemności w czasie wolnym od zajęć lub po naszej zmianie. Do tego typu pracy należy na przykład roznoszenie ulotek czy telemarketing, choć to oczywiście zależy od specyfiki danej firmy. Możemy także wykonywać różne rodzaje pracy chałupniczej. Zarobki nie są tu oczywiście bardzo duże, ale tego typu praca pozwala na dostosowanie jej do naszego napiętego grafiku.

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej i po zniknięciu granic gro ludzi wyjechało w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. W Polsce jak jest to każdy z nas wie, ale z opowiadań i różnych historii dowiedzieć się możemy, że ponoć na zachodzie jest lepiej. Miliony ludzi wyjechało z naszego kraju. Godni podziwu są ludzie, którzy bez znajomości języka pojechali w ciemno, mając nadzieję że wszystko się ułoży na miejscu. Nie każdy zdecydowałby się na taki krok. Na miejscu okazuje się często, że w Polsce to mamy raj. Harówka od rana do wieczora, nieludzkie traktowanie i warunki mieszkalne - taka jest prawdziwa rzeczywistość niektórych, którzy spróbowali, którzy szukali swojego eldorado. Zdarza się, że wiele osób które wyjechało przegrało swoje życie. Popadli w alkoholizm, są bezdomni, kradną i głodują. Oczywiście nie można mówić, że wszyscy tak kończą i że każda praca za granicą tak wygląda. Wiele osób jest bardzo zadowolonych ze swoich decyzji wyjazdu i nawet nie planują powrotu do ojczyzny. Uważają, że nigdzie im nie będzie lepiej niż za granicą. Jednym z ważnych zagadnień dotyczących pracy jest umowa o pracę. Umowę taką spisujemy z pracodawcą i wyszczególnione są w niej nasze obowiązki oraz przywileje, w tym dotyczące wynagrodzenia oraz możliwości urlopowych. W umowie zawarte są również zasady dotyczące wypowiedzenia pracy, czyli jej zakończenia. Warto zadbać o to, aby te punkty, o które nam chodzi, zostały w umowie wyszczególnione, gdyż potem może być problem z ich wyegzekwowaniem. Umowa o pracę może mieć też charakter umowy - zlecenia bądź umowy o dzieło, w przypadku, gdy nie pracujemy na etacie, lecz na czas wykonania danego zajęcia.

Tagi: praca, zespół, umowa | Mapa strony

Najpopularniejsze

  • Grand Press jest uznaną za najbardziej prestiżową nagrodą dla dziennikarzy w kilku kategoriach. Po ...
  • Praca strażnika nie jest taka łatwa, a w szczególności kiedy musimy ochraniać jakieś bardzo popular...
  • Warsztaty samochodowe są przeważnie wyposażone w kanał, ponieważ dzięki niemu posiadamy bardzo dobr...

O długości aplikacji

Często wychodzi się z założenia, błędnego niestety, choć wpajanego w pewien sposób już w szkole średniej, że ilość treści jest wprost proporcjonalna do ilości znaków. nieprawda, ponieważ w krótszej formie można zmieścić bardzo dużo informacji, jeśli ...